Szulejmán 3. évad 168. rész (2016. 04. 02.)

*Hatice jelenetet rendez a háremben amiatt, hogy Hürrem mulatságot szervez és nem tartja be a pasa halála utáni 40 napos gyászt.
*Hürrem büszke Mihrimahra amiért szembe mert szállni Haticevel, hogy őt védje.
*Sah szultána közreműködésével Szulejmán is megjelenik a háremben, de mindenki megdöbbenésére nem Hatice, hanem Hürrem mellé áll és visszaküldi testvérét a palotájába.
*Hatice rátámad Sahra amiért nem akadályozta meg a mulatságot.
Hürrem:Lassan ott tartunk, ha egy kanalat megemelek már az is sértésnek számít. Arról nem bszólva, hogy Ibrahim haláláért még mindig engem okolnak, már a háremben is. A drágalátos húgaid lépten nyomon ezt terjesztik.
Szulejmán:Hatice el van keseredve. Inkább csak rajtad vezeti le az irántam érzett dühét. De idővel belátja majd, hogy a döntésem helyes volt.
Hürrem:Én megértem, hogy Haticenek borzalmas lehet. Senkinek nem kívánnám a fájdalmát osztályrészül, de ha a pasa halála miatt az egész palota gyászba borulna az éppen azt mutatná, hogy helytelen döntés született.
Szulejmán: Pont ezért engedélyeztem az estédet,Hürremem. Valahányszor lelkem sötétjét érzem a te arcod fényessége csillan fel. Amikor csak szívem megsajdul, hála a teremtő úrnak a te kezed mindig gyógyírt hoz sebemre.
 
 
 
 
 
 
 
Mihrimah: Mi az? Olyan furcsán nézel.
Taslicali: Csak szeretném mélyen az elmémbe vésni gyönyörű szemeidet, hogy mindig ragyogjanak rám.
Mihrimah: Máris mennél, ugye?
Taslicali: Igen. Bármennyire is fájó. Sajnos rengeteg a dolgom. Úrnőm, élek többet nem látsz.
Mihrimah: Ezt, hogy érted?
Taslicali: Ahogy a legutóbbi találkozásunkkor mondtad. Nekünk nem lehet közös jövőnk.
Mihrimah: Miért akarod ezt? Egészen mostanáig abban...
Taslicali: Mindkettőnk számára ez a legjobb. Néhány nap múlva elmegyek, s lehet, hogy aztán évekig nem jövök. Ennek így nincs sok értelme. Te itt élsz, én meg ott. Bárhogy is szeretném ez nem megy. Ráadásul édesanyád sem nézné jó szemmel.
Mihrimah:Inkább menekülsz,mintsem harcolnál?
Taslicali: Úrnőm.
Fahriye, Hatice palotájába megy,hogy beszéljen a szultánával.
Hatice: Hallottad Mihrimaht, ugye? Hürrem már őt is ellenem hangolta.
Mahidevran: Éles lett a nyelve, mint az anyjáé.
Hatice: Mi hír a palotából? Nem gyanakodnak rád, remélem.
Fahriye: Nem szultánám.
Hatice: Most is úgy érzed, hogy elvégzed a feladatot?
Fahriye: Első lépésben az a célom, hogy Sümbül aga megkedveljen. Azt hiszem jól haladok vele.
Hatice: Helyes. Sümbül számít. Szükséged lesz rá, hogy Hürrem közelébe juss.
Fahriye: Kis türelmedet kérem még.
Hatice: Éppen időnk nincs asszony! Ibrahim pasa gyászának végéig, Hürremnek meg kell halnia. Ha ezt addig eléred akármit kérhetsz tőlem.
 
*Nigar meglátogatja Ibrahim pasa sírját.
Nigar: Igazából haragudnom kellene rád. Először szerettél, engem akartál. A szívedbe zártál. Majd egyetlen mozdulattal onnan kitéptél s, hogy fájdalmamat még tetézd megfosztottál gyermekemtől is. Örülnöm kellene, hogy már nem vagy, de nem tudok.
Hol jársz pasám? Merrefelé vagy most? S miért kellett bennünket elhagyni?
Én is a szívembe zártalak, de nem vetettelek ki soha. Bármit is tettél én mindig szerettelek.
Sah: Nigar kalfa!
Nigar: Szultánám.
Sah: Mercan aga napok óta követ téged. S mikor mondta, hogy gyakran jársz az erdőbe, érdekelni kezdett.
Ibrahim pasát ide temették. Más is tudja, hogy itt van?
Nigar: Nasuh Efendi temettette el. Nekem is ő mutatta a helyet.
Sah: Vajon most már érzi, hogy ennyire szeretted őt? Tudok mindenről Nigar. Hürrem elmondta, hogy viszonyotok volt egymással. Szerelmed az eddigi szavaid igazolják. Úgyhogy megértem a bánatodat. Ibrahim pasa úgy távozott erről a világról, hogy két síró asszonyt is maga mögött hagyott.Na meg persze gyermekeit. Nigar,valóban nem tudod,hogy hol van a lányod?
Nigar: Gondolod itt lennék,ha tudnám? Rohannék hozzá. Hisz rajta kívül nincs senkim.
Sah: Azt viszont sejted, hogy kinek köszönheted mindezt ugye Nigar? Nem szeretnéd, ha ő is szenvedne egy kicsit? Nem lenne megnyugtató, ha megfizetne a bűnökért amiket elkövetett?
Nigar: Nekem itt nincs hatalmam úrnőm. Az óhajom semmit sem számít. Ugyan mit tehetnék? Ráadásul már nem sokáig maradok.
Sah:Várjuk meg mit hoz a holnap. De tény, ezt nem kapkodva kell elérni. A türelem fegyverét használjuk majd fel. Az ötlet már megvan. De akit csak lehet mellénk kell állítani. Számíthatok rád?
Nigar:Mit várnál tőlem szultánám?
Sah: Elmondjuk. Mercan agát mindenbe beavattam. Az ő tanácsait kövesd! Beszéljetek, addig én imádkozom a pasa lelkéért....
Ibrahim,halld fogadalmamat:Esküszöm neked a halálod nem marad megtorlatlan.
*Hürrem ismét megparancsolja Ayas pasának, hogy tegyen meg mindent azért,hogy Rüstem aga bekerüljön a dívánba.
*Hürrem próbálja megnyugtatni Mehmetet, aki még mindig nem lépett túl azon, hogy nem mehet szandzsákba, hanem helyette az uralkodóval kell tartson az itáliai hadjáratán.
Bali bég: Parancsod szerint az elmúlt héten felkerestem a Boğdan-i voyvodát. Figyelmeztettem adótartozásukról. De eszébe sincs fizetni. Mondván ő Károly és Ferdinánd védelmét előbbre tartja.
Szulejmán: Hadjáratunk során kiderül, hogy mit ér ez a vélemény.
Bali bég: Ezt követően katonák támadtak ránk a határnál. Nagy szerencsével jutottunk át.
Szulejmán:Miféle katonák?
Bali bég: Velenceiek.
Ayas: Az nem lehet Bali bég! Velük tárgyalásaink végett fegyverszünetet kötöttünk. Miért szegnék meg?
Bali bég: Először is felismerek egy Velenceit. Másodszor pedig,nem jártak jól, ugyanis mind odavesztek.
Szulejmán: Nem sejted ki küldhette őket?
Bali bég: A napnál is világosabb uram. A Pápa. Pontosan tudja, hogy Róma ellen készülünk. Persze, hogy mindent elkövet, hogy ezt megakadályozza.
Musztafa: Miért Velenceiekkel?
Bali bég: Egyszerű hercegem, a pápa így éreztetné, hogy mellettük áll egy háborúban. De most bajban vagy.
Ayas: A velencei dózse előzőleg kijelentette, hogy egy itáliai hadjárat esetén pártatlanok maradnak.
Szulejmán: Ezzel a kudarccal pedig a pápa kereszttűzbe kerül. El akarta terelni a figyelmünket Rómáról, de melléfogott.
Bali bég: Aggályom, hogy éppen nem hagyja majd ennyiben. Félő, hogy még vannak bérencei hasonló megbízásokkal. Nagy valószínűséggel hozzád közel.

....egyszer mindnyájan elhagyjuk ezt a földet.Hanem még örököm tovább él és olyan nagyszerű utódokkal pótol,mint te vagy Mehmet fivéred;birodalmunk az idők végéig sérthetetlen lesz.

*Ayas pasa Diyarbakiri beglerbégnek javasolja Rüstem agát az uralkodónál.
*Szulejmán elfogadja Ayas pasa javaslatát és kinevezi Rüstemet Diyarbakir beglerbégjének,aki ezáltal egy lépéssel közelebb került a végső célhoz.
Hürrem: Miért szomorkodsz?
Mihrimah: Pontosan tudod, hogy mi a bajom anyám. Te késztetted őt erre, ugye? Magától ilyesmit sohasem mondana.
Hürrem: Nem értelek. Kiről beszélsz lányom?
Mihrimah: Taslicali Yahjaról. Találkoztam ma vele és közölte, hogy többet nem láthatom őt.
Hürrem: Mihrimah,korábban figyelmeztettem őt,ez igaz. De most azt sem tudtam,hogy találkoztatok. Különben már elejét vettem volna.
Mihrimah:Tessék? Nem is beszéltél vele? Akkor miért? Nem értem. Tegnap még azt mondta, hogy értem akár meg is halna.
Hürrem: Mihrimah. Tudja jól, hogy nálad nem érhet el semmit. Különösen úgy, ha én ellenzem. Nyilván belátta, hogy ezzel a kapcsolattal csak árthat nektek. Ezenfelül Musztafa bátyád elkötelezett bizalmasa. A kettő egyszerűen nem fér össze. Választania kellett. Maradt hát a biztosnál a bizonytalan helyett.
*Mahidevran “megdicséri” Taslicalit a döntése miatt. A férfi viszont egyáltalán nem boldog a döntésétől. Musztafa számára is nyilvánvalóvá vált, hogy Ayas pasa Hürremet szolgálja.
Szulejmán: Hetek óta gyötör a lelkiismeret, aludni sem tudok azóta.
Ebussuud: Nagyuram, ne legyen bűntudatod. Semmi olyat nem tettél, ami ezt indokolná. Egy uralkodónak országa érdekében néha olyan döntéseket is meg kell hoznia, melyekkel nem feltétlen ért egyet. Ez a hatalom átka.
Szulejmán: Megfogadtam amit mondtál Hoca Cselebi. Ibrahimmal akkor végeztek amikor aludtam, de láttam. Álmomban ott zajlott minden a szemem előtt. Így eszméltem rá, hogy Ibrahim már nincs többé. Allah rá a tanúm, rettenetes érzés volt. Mégis furcsamód, mintha mázsás súlyoktól szabadított volna meg.
*Hürrem boldogan omlik Szulejmán lába elé, amikor megtudja, hogy az uralkodó elhalasztotta Mehmet szandzsákba küldését.
*Szulejmán megkéri Hürremet, hogy találjon egy megfelelő palotát Sah szultánának.
Hatice:Tűnődöm és töprengek, de semmire sem jutok.
Sah: Emlékszel arra amikor megboldogult apánk, Szelim szultán egy lóval ajándékozott meg? Egy fekete telivérrel. Kikönyörögted,hogy lovagolni szeretnél. Szinte még aznap el is határoztad,hogy megülöd. Egyedül,persze.És kis híján tragédia lett belőle, mert megtaposott.Lábra se tudtál állni hónapokig.
Hatice: Te pedig megveretted a lovat.
Sah: Igen, mert fájdalmat okozott neked. Könnyen meg is ölhetett volna. Most ugyanolyannak látlak.Nyomorultan fekszel az ágyban, eszedbe se jut,hogy gyógyulj. Ez csak arra jó, hogy Hürremet ne érjék bajok. Hatice próbáld meg összeszedni magad,kérlek. Szavamat adom segítek. Megbosszuljuk uradat. Mindenkit megbüntetünk, aki ártott vagy ártani akart neked. Ahogyan azt a lovat is régen. De ehhez az kell, hogy végre te is megembereld magad és kivedd a részed a mi hadjáratunkból. Szívvel,lélekkel.
Hatice: Megértettem. Igyekezni fogok.
 
 
Forrás:www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun

Trivium Kiadó ajánlata

Hírlevél

Kapcsolat

A Trivium Kiadó webáruházát, melyben számtalan izgalmas, érdekes, szórakoztató könyvre lelhet a Keleti irodalom remekein át az Üzleti könyvekig, az alábbi linken éri el:

http://triviumkiado.hu

Tudta azt, hogy közvetlenül a kiadótól való rendelés min. 20%-kal kezdvezőbb áron történik, mint a könyvesbolti teljes fogyasztói ár?

Amennyiben kérdése van, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével keressen meg minket és kollégánk hamarosan választ küld Önnek!

Név * 
E-mail * 
Üzenet * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Facebook