Szulejmán 3. évad 166. rész (2016. 03. 16.)

Rüstem: Látod, ilyen ez a világ, Sümbül aga. Ibrahim pasa belefulladt a vérbe, amit ontott. Éppen egy éve elérte az uralkodónál, hogy Iszkender Cselebit kivégezzék a hadjáraton.
Sümbül: Emlékszem. Árulással vádolta őt meg. Pedig Iszkender Cselebi hithű vezérünk volt.
Rüstem: Egész furcsa egybeesés, nem? Akkor is Ramadán volt és az uralkodó megátkozta Ibrahim pasát. ”Ibrahim. Pargali Ibrahim.
Miattad egy ártatlan ember vére tapad kezemhez. Kívánom, hogy az Úr lesújtson rád és holnap a tiédet vegyék. ”Az átok pedig teljesült az elmúlt héten. És mikor halt meg a pasa? Pont ugyanaznap. Szinte ugyanabban az időben.
Sümbül: Allahom. Teremtő uram, én ezt végig sem gondoltam. Miféle ördögi tett ez így? Ezek szerint az uralkodó maga....
Rüstem: Akkor és ott eldöntötte, hogy életét veszi.
*Ayas pasa megfeddi Rüstemet, amiért az engedély nélkül hagyta el a szandzsákját; majd közli, hogy javasolni fogja az uralkodónál, hogy vezéri rangot kapjon,s ha erre áldását adja,akkor bekerülhet a dívánba.
Ayas pasa: Minden újabb hivatal a halálhoz is közelebb visz egy lépéssel.
Rüstem: Úgy tisztségednél fogva te mindig nagyobb veszélyben leszel nálam, igaz?
*Nigar meglátogatja a Matrakost, mert tudni szeretné, hogy hol van a lánya. Nasuh Efendi megnyugtatja az asszonyt, hogy Esmanur biztonságban van a pasa családjánál.
Nigar: Igaz, hogy a pasa még sírhelyet se kapott? Hova temették?
*Musztafa és Mahidevran megérkezik Hatice palotájába, hogy részvét fejezze ki a pasa halála miatt.
 
*Nasuh Efendi elviszi Nigart a pasa sírjához.
*Ayas pasa beglerbégnek javasolja Rüstem pasá. Az uralkodó fontolóra veszi a pasa javaslatát.
Musztafa: Mi volt Ibrahim pasa vétke, hogy azért a halálával büntetted?
Szulejmán: Inkább keresd meg a testvéreidet, mint mondtam, nagyon vártak téged.
Musztafa: Nem azért kérdezem, mert a döntésedet vitatom, apám. Egyszerűen csak szeretném megérteni. Mivel érdemelte ki, hogy életét vegyed? Lehet, hogy ellenünk is tervezett valamit és akkor....
Szulejmán: Musztafám. Mit is tanítottam? A hatalom egy tűzből szőtt kaftán. Ha becsülettel viseled, megóv téged,e llenségeid támadásai sosem érik el szívedet, de abban a pillanatban, hogy a tisztességed fölött úrrá lesz az önkényed, elsőként téged éget meg és tesz hamuvá.
*Lütfi pasa a lakrésze előtt várja Sah szultánát, hogy beszámoljon neki a fejleményekről.
Lütfi: Találkoztam Rüstemmel. Azt mondja, hogy Ayas pasa kérette, mert feltett szándéka, hogy bevegye őt a dívánba.
Sah:Ayas pasa ezt nem magától akarja.Hürrem kérésére.Jól tudjuk,hogy Rüstem az egyik leghűségesebb embere.
Lütfi: Nagyon ravasz. Viszonzásul, hogy a szultána és Ayas pasa érdekében járt el, igaz?
Sah: Igen. Ibrahim halála a legnagyobb áldás számára. Élete végéig fővezér lesz mostantól.
Lütfi: A pasa az imént volt az uralkodónál. Alighanem ez lehetett a téma. Ugye te is tudod, ha Rüstemet kiemelik és helyet kap a díván tanácsába, akkor nekünk itt befellegzett. Végleg.
Sah: Azt én nem várom meg!
Lütfi: Nem is szabad várnunk. Mint rangidős vezért és beglerbéget egyelőre engem illet ez a tagság. Ám, ha Ayas meggyőzi az uralkodót és Rüstemet kinevezik, a korából adódóan, jó ideig nem lesz üresedés.
 
Szulejmán: Téged is a kíváncsiság hozott, igaz? Tudni akarod, hogy miért döntöttem így. És elmondani, hogy mennyire megvetsz emiatt.
Sah: Nem én. Sohasem vitattam egyetlen döntésedet sem, uram. Fivéremet pedig hogy vetném meg? Birodalmunk és a családunk érdekeit te mindnyájunknál sokkal jobban követed. Nyilván jó okod volt erre.
Szulejmán: Hatice hogy van?
Sah: Gyászol szüntelen. Étlen és szomjan. Lakrészébe senkit sem enged. Bezárkózott. Nagyon friss még ez a sebe. De ahogy a korábbiak, ez is begyógyul majd idővel.
Szulejmán: Sosem fog megbocsátani. Mint Beyhant, őt is elveszítem.
Sah: Mindketten ráébrednek, majd nagyuram. Eljön a nap, amikor majd megértik az igazságodat. Hogy családodat és trónodat nem veszélyeztetheti senki sem.
Szulejmán: Sah-I Huban. Testvérem. Egyre inkább anyánkra emlékeztetsz, tudod-e? Nem csak a szépséged, a jellemed is övé már. Éppen olyan erős, határozott., eltökélt, töretlen bizalommal. Nagyon büszke lenne most rád, ha látna.
Sah: Isten nyugosztalja őt.
Szulejmán: Ámen.
Sah: Ámen. Nagyuram. Ha kérhetem, szeretnék tovább itt maradni nálatok. A nehéz időkben egyébként is a családom mellett a helyem. Hatice miatt elsősorban.
Szulejmán: Ezt kérned sem kell, húgom. Maradj, ameddig akarsz.
Sah: A legjobb volna ideköltöznöm. Csak hát uram, Lütfi pasa hivatala ezt nem teszi lehetővé. Mert ugye kinevezted Ruméliai beglerbégnek, így kötelessége odaszólítja majd. De ha találnál mellé neki egy itteni tisztséget is azzal helyzetünket nagyban megkönnyítenéd. Vagy a beglerbégi címről lemond. Lütfi pasa itt a fővárosban, különösen a dívánban nagy segítségedre lehetne.
 
Mahidevran: Az összes baj okozója Hürrem. Nem várhatunk tovább, úrnőm. Meg kell szabadulnunk tőle. Mielőtt a mi életünk is rámegy.
Gülfem: Mégis mit tehetnénk? Hürrem olyan hatalommal bír, mint senki más. Aki csak útjába áll, eltiporja rögvest. Amíg az uralkodó kegyeltje, semmit nem csinálhatunk.
Mahidevran: Akkor törődjünk bele? Üljünk tétlenül a sorsunkra várva? Én nem fogom ölbe tett kézzel tűrni, arra mérget vehetsz. Szultánám. Ibrahim pasa nekem elmondta, mit csinálhatnánk.
Hatice: ogy eltávolítsuk őt? Beszélj!
Mahidevran: Ez a nő a leghűségesebb védelmezőm. Nem csupán eszes, de találékony is. Ereje pedig akár a férfiaké, mint bátorsága. Én nyugodt szívvel rábíznám a dolgot.
Hatice: Ez egy nagyon kényes feladat Mahidevran és veszélyes. Biztos elbír vele?
Mahidevran: Nincs vesztenivalónk,nem igaz?
Gülfem: Szultánám. Kérlek, alaposan gondold meg,hogy miként határozol. Komoly következményei lehetnek.
Hatice: Mégis mi? Milyen nagyobb baj érhetne a mostaninál? Már én is halott vagyok, akár az uram.
Gülfem: Sah szultánával beszéltél azóta? Ő is megígérte, hogy segít neked ebben. De ha mégsem, legalább a tanácsát kikérhetnéd.
Hatice: Neki is megvan a maga gondja, így már rég elfelejtette, amit ígért. Állítom. A tanácsa meg nem érdekel. Hürremnek vesznie kell, ezt tudom.Akár saját kezem által is. Hol az a szolgálód? Látnám.
*Hürrem parancsba adja Afife asszonynak, hogy a palotában ne tartsanak ünnepséget a pasa halála miatt.
*Musztafa még mindig nem hiszi el, hogy Ibrahim pasa halott. Taslicali azt javasolja a hercegnek, hogy beszéljen Ayas pasával és derítse ki hogy mennyire lehet a segítségére.
*Mihrimah, Mehmet és Esmahan is megérkezik Hatice palotájába, hogy találkozzanak Musztafával.
 
Beyhan: Mondanám, hogy képzeld magad a helyébe, de nem is sejted, mit él át. Úgy veszed, mint természetes tényt és menekülnél a feladat elől. Talán még örülsz is a szenvedésének.
Sah: Vigyázz miket beszélsz, Beyhan!
Beyhan: Miért nem lehet? Hatice elérte azt, ami neked örökre álom marad. Ő boldog, teljes életet él.
Sah: Hallgass végre!
Beyhan: Helyesbítek csak élt. De akkor is a fővezér felesége, a szultán legkedvesebb húga, anyánk örököse, e ezeknek a közelébe sem érhetsz.
*Elkezdődik a Ramadán utolsó hete.
*Huricihan és Osman szeretné meglátogatni az édesapjuk sírját, de Hatice nem tudja ezt megígérni nekik, mert még ő sem tudja, hogy hol van...ezért elmegy Nasuh Efendihez.
Hatice: Zárul az ünnep. Te miért nem vagy otthon, Nasuh Efendi? Vagy a palotában?
Matrakos: Röstellem, úrnőm. Valahogy nem visz rá a lélek, hogy a palotába menjek.
Hatice: Az imént Huricihan és Osman nálam jártak. Köszöntöttek és arra kértek, hadd lássák az apjuk nyughelyét. Mit tegyek? Mondjam el nekik, hogy uramat még csak el sem temethettem.
Matrakos: Jobb, ha ezzel még nem szembesülnek.
Hatice: Mi lett vele, Nasuh Efendi? A tengerbe vetették? Otthagyták a farkasoknak az erdőben? Áruld el, kérlek. Hol találom?
Matrakos: Annyit elmondhatok, hogy földünkben lelt nyugalomra.
Hatice: És hol? Mert akkor azt is tudod, igaz?
Matrakos: Nem. Pontosabban nem tudódhat ki, úrnőm. Mert hát a pasának sok ellensége van és nem szeretnénk ha a sírhelyét meggyaláznák.
Hatice: Én nem háborgatnám. És mint asszonyának, jogomban áll, hogy lássam. Hol találom meg? Mondd el...
Matrakos: Sajnálom, de nem tehetem, szultánám. Egyébként is, ha odamennél hozzá azzal csak a fájdalmadat erősítenéd. Attól kezdve pedig kijárnál a sírhelyhez és úgy gyötrelmed sosem szűnne.
Hatice: A kín és bánat végigkísér egész életemen. Fájdalmaim sötét fellegeit csak úgy űzhetem el, ha Ibrahimért méltó bosszút álltam. Egyedül akkor nyerhet cseppnyi megnyugvást lelkem.
 

Szulejmán: ”Lütfi pasát Ruméliai beglerbégsége mellett a díván tanácsosává is megteszem.”

Hürrem: Mahidevran. Hogy telnek a napjaitok Manisaban? Mint hallom, felétek is volt némi rendbontás.
Mahidevran: Hiába teszed az ártatlant, Hürrem. Tudom, hogy te adtad ki, hogy kémkedjenek utánunk és próbálják megölni a fiamat. De őt nem sikerült csakis a gyermekét.
Hürrem: Nem unod még, hogy mindenért engem okolsz? Az unokád, akit szívből sajnálok betegségben halt meg, nem?
Mahidevran: Miután bérenced megfertőzte. Fatma pedig a fia elvesztésébe halt bele. De az Úr áldása azóta megint ránk szállt. A herceg másik ágyasa is terhes.
Hürrem: Innen is sok boldogságot.
Mahidevran: Hogy nem süllyedsz el szégyenedben ilyenkor, Hürrem? Ibrahim pasa vére még meg sem száradt a kezeden. Miféle ördögi lénnyel kötöttél alkut?
Hürrem: Tudom, a halála téged különösen fájón érint. Bár nem is bánat ez, hanem félelem. Nem csoda. Elvégre olyasvalaki hagyott el téged, aki hosszú éveken át védelmezett.
Mahidevran: Ki lesz a következő áldozat? Talán a fiam? Hiába próbálsz együtt élni a bűneiddel, sokáig ez az út nem járható. Az Isteni igazságszolgáltatás minden vétkest utolér, egy napon téged is.
Hürrem: Olyannyira, hogy ez az igazságszolgáltatás éppen most folyik. Engem állítasz be gonosznak, noha minden a ti bűneitek miatt történik.
 
Forrás:www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun AK. all@rights reserved
A jegyzet engedély nélküli felhasználása vagy forrásoldal nélküli másolása tilos!
Következő rész:2016.03.23 21:55-kor az RTL Klubon!

Trivium Kiadó ajánlata

Hírlevél

Kapcsolat

A Trivium Kiadó webáruházát, melyben számtalan izgalmas, érdekes, szórakoztató könyvre lelhet a Keleti irodalom remekein át az Üzleti könyvekig, az alábbi linken éri el:

http://triviumkiado.hu

Tudta azt, hogy közvetlenül a kiadótól való rendelés min. 20%-kal kezdvezőbb áron történik, mint a könyvesbolti teljes fogyasztói ár?

Amennyiben kérdése van, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével keressen meg minket és kollégánk hamarosan választ küld Önnek!

Név * 
E-mail * 
Üzenet * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Facebook