Szulejmán 3. évad 162. rész (2016. 02.17.)

"A föld legveszélyesebb ragadozója az oroszlán.Megszelídíteni sokak szerint lehetetlen.Az idomárok leginkább kedvenc eledelével próbálják barátságossá avagy inkább kezelhetővé tenni.Hanem van nálunk mindig egy ösztöke - részben,hogy éreztessük vele a helyét és részben,hogy megvédjék magukat a nemritkán végzetes támadásoktól.Aki ért ehhez,annak az oroszlánja engedelmes lesz.Talán csak ideig óráig,de irányíthatja őt a rengetegben.Az oroszlán az uralkodó Misiuer Forêt.Idomárjai pedig a nagyvezérek.Az oroszlán az oszmánok mindenható ura.Én pedig egyike vagyok azon vezéreknek,hanem az egyetlen,aki érezteti vele,hogy hol is van a helye ezen a földön."

Ibrahim:Nagyuram,a kádi efendi kérte,hogy jelentsem őt be nálad.A húshiány ügyében szeretne tájékoztatni.Aminek egyébként én magam is utána jártam.És meggyőződésem,hogy a Bogdáni vajda nem azért adja most már Erdélynek a nekünk szánt állatokat,mert onnan esetleg több pénzt kapna értük.Nagyuram,minden rendben?
Szulejmán:Majd megbeszéljük.Most menj.
Ibrahim:Értettem.Még csak annyit szeretnék mondani,hogy ma este vacsorát adok az állam vezetői számára és nagy örömmel venném,ha te is megtisztelnél bennünket.
Szulejmán:Ott leszek Ibrahim.
 
*Kiraz aga már majdnem elmondja Afife asszonynak,hogy mi történt Nurbaharral,de ezt Mihrimahnak még időben sikerül megakadályoznia.
*Mihrimah parancsba adja Afife asszonynak,hogy Kiraz aga még aznap távozzon a háremből,”mert engedetlen volt”.
*Afife jelenti Hürremnek,hogy Mihrimah el akarja távolítani a palotából Kiraz agát.Hürrem,Mihrimah lakrészébe megy,hogy megtudja mi ennek az oka.Mihrimah azt hazudja az anyjának,hogy Kiraz aga tud Taslicaliról és ezt jelenteni akarta Afife asszonynak.
Hürrem - Afife asszonyhoz:Kiraz aga induljon Trabzonba.Még ma hagyja el a palotánkat,rendben?És adjon hálát urunknak,hogy életben maradhat.
*Sümbül nehezen viseli a böjtöt és ennek hangot is ad a konyhában.
*Kiraz aga örül,hogy Trabzonba helyezik vissza.Seker aga és Sümbül oldalát fúrja a kíváncsiság,hogy mi történhetett.
*Fatma végső elkeseredésében öngyilkosságot követ el.A felakasztott testére Mahidevran és Fidan talál rá.
*Szulejmán annyira a gondolataiba mélyed,hogy még Hürremet sem fogadja.
 
*Ibrahim hiába várja az uralkodót az esti vacsorára,de Szulejmán nem jelenik meg.A francia követ viszont igen,aki elhozta az ígért könyvet a pasának.
Beköszöntött a tél a Topkapi palotába,de nem csak oda,hanem az uralkodó szívébe is.....
Szulejmán:Ha már így szóba hoztad;miként szeretnél meghalni?
Ibrahim:Leginkább a társadként,nagyuram.Testvéredként,ha mondatom.De mindenképpen hűséges barátodként.Mert úgy hiszem a lelkem csak akkor lel nyugalomra.
 
Szulejmán gondolatai azon ígérete körül forognak,amit Ibrahimnak tett.
Jean de La Forêt:Egyenest Firenzéből.Machiavelli kiátkozott könyve.
Ibrahim:A kiátkozott könyv.Vajon mit követett el ez a könyv,hogy kiátkozták?Látom neked is tetszik a megfogalmazás.
Hizir Reis:Nevetek ugyan,de mint mondják az ördög sugallta ezt az írást.
Ibrahim:Hát akkor nézzük miket sugallt.”Az Oszmán Birodalmat egyetlen hadúr irányítja,mint írja.A többiek csupán alattvalók.Országa tisztségviselőit kénye szerint válogatja,amely váltás egyenlő a kivégzéssel.Francia honban ezzel szemben az ország vezetői vagy a nemesek előjogokkal bírnak.Még maga a király sem vétózhatja meg azokat.Emiatt nehéz párhuzamot vonni a két uralkodói társadalom között.Franciaország eleve kulturáltabb.Ha az Oszmán Birodalmat megtámadnák alighanem az egész ország egységben védené azt.Ám,ha magát a szultánt vagy az uralkodócsaládot érné csapás az imént említett egység már nem jönne létre,hiszen nem lenne,aki a népet összefogja.Az ott élők szemében ez a birodalmuk összeomlását jelentené.”Valószínű,hogy Machiavelli még nem hallott rólunk amikor ezt a könyvet írta.És hát ezt az összeomlás dolgot sem értem.Hiszen birodalmunknak számos tartóoszlopa van.Nem egyedül a szultán az.
Jean de La Forêt:Egyetértek a véleményeddel méltóságos uram.Az Oszmán Birodalom megléte nem kizárólag az uralkodó érdeme vagy függvénye.
Ibrahim:Még csak az kéne.Persze,hogy nem.Machiavelli alapjában véve két csoportba osztja az embereket.Azokra akik megélnek egy korszakot és azokra akik elérnek egy korszakot.Én ez utóbbiak közé tartozom.És ezzel az egész keresztény világ szembesülni fog.Miután megindítom itáliai hadjáratunkat és leigázom Európa minden egyes népét.Igaz?
 
Niccolò Machiavelli:Il Principe (A fejedelem)
A mű a következő központi kérdéssel foglalkozik: hogyan tudja egy uralkodó vagy uralkodásra készülő fejedelem a lehető legerősebb kormányt (kormányzást) létrehozni és megtartani – azaz,hogyan tegyen szert hatalomra és tartsa azt meg.Machiavelli műve szerint az erkölcsi elveket teljesen alá kell rendelni a célszerűség,a cél elérése által és érdekében diktált szempontoknak,amiből következik,hogy a világ a fejedelem szemében nem változik;a benne élő emberek sem rosszabbak,sem jobbak nem lesznek az idők folyamán.A fejedelem dolga,hogy ezekkel az emberekkel a legjobb eredményeket érje el,de ne foglalkozzon sem a neveltetésükkel,sem a felvilágosításukkal.... https://hu.wikipedia.org/wiki/A_fej...
Machiavelli szerint “háromféle az emberi felfogás:az egyik magától képes felismerni a dolgokat,a másik azt fogja tenni,amit a többiek felismernek,a harmadik se maga,se mások által nem képes felismerni.”
*Szulejmán késő este meglátogatja Ebussuud efendit,hogy tanácsot kérjen tőle.
Szulejmán:Régóta emészt egy gondolat.Annak idején hoztam egy rendeletet.Egy hozzám igen közel álló ember jövőjét akartam vele bebiztosítani.Lényege,hogy az illetőt mostani tisztsége mellett minden szultáni jogommal is felruháztam.Hogy lépjek fel egy olyan ember ellen,akit a saját rendelkezésem véd?Van egyáltalán módja annak,hogy egy fermánt érvénytelenítsek és megvonjam uralkodó előjogait?
Ebussuud:Nagyuram,ha papíron esetleg nem lenne.Meddig lennél hajlandó elmenni nyugalmad érdekében?
Szulejmán:A haláláig.
Ebussuud:Megölnéd?
Szulejmán:Csak,ha nincs más megoldás Hodzsa Cselebi.
Ebussuud:Nagyuram adj néhány napot,hogy végiggondoljam.Ígérem találunk erre is gyógyírt.
 
*Hatice aggódik amiért Szulejmán mégsem jelent meg az esti vacsorán.
*Ibrahim visszaemlékezik a gyermekkorára.Arra a pillanatra amikor elszakították a szüleitől és egy rabszolgahajón hánykolódva Isztambulba vitték ahol megvásárolták őt.
Ibrahim monológ:A nevem Ibrahim.Pargában,Manolis és a velencei Szófia gyermekeként jöttem e világra.Hol alig 10 évesen kiragadtak atyám védő karjai közül.Szolgaságba juttattak és hosszú esztendőkig vissza se térhettem szülőföldemre.Egykori nevemet és annak valós jelentését nagyon hamar el kellett felejtenem.De ez a felejtés talán ajándék volt.Ajándék,mely könnyít az ember szívén és fájdalmán.Ibrahim maradtam és végül mégis hazatértem,de már magam sem tudtam hova.Nem ismertem fel a múltam,nem éreztem ott már többé a helyem.Egyáltalán visszatérhetünk a múltunkba?Nem jobb inkább,ha az örök feledés burkolja?Az otthon ahonnan indulsz és ahová talán egyszer visszatérsz valóban ott van;valóban vár rád?És,ha megnézed igazán ugyanúgy látod?Szíved iránytűként vezet hozzá igen,de haza tudsz jutni úgy,hogy nem nézed milyen távolra kerültél tőle?Vagy minden táj ahol elhaladsz,minden nyelv,minden hit idegen lesz neked.És akkor utad talán nem lehetőség volt,hanem kényszer,tőled függetlenül.
*Hatice elmondja Ibrahimnak,hogy beszélt Sah szultánával,aki úgy tűnik egyre jobban Hürrem pártját fogja.
Hürrem:Este vacsorát adok az alapítványomat segítő asszonyoknak.Azért jöttem,hogy téged is elhívjalak.
Sah:Igen mesélték,hogy rendre jótékonykodsz.Örömmel elmegyek.
Hürrem:Nyilván sok mindent hallasz rólam.Hogy boszorkány vagyok,rontást hozó.Itt ott még az is elterjedt,hogy hátul is szemem van.
Sah:Néztem,de nem látszik a hajadtól.
Hürrem:Szívből köszönöm,hogy nem hiszel a szóbeszédnek és őszinte vagy velem.
Sah:Te legalább annyira őszinte vagy Hürrem.Beszéljenek csak.Ragaszkodj az elveidhez.Sose hagyd,hogy az irigykedő szavak elnyomjanak.
Hürrem:Köszönöm szultánám.Estig még üzenek,hogy elkészülhess.És várlak.
 
Ibrahim:Megküldték a könyvet amiről korábban beszéltem,rögtön át is nyújtanám.
Szulejmán:Milyen könyv?
Ibrahim:A fejedelem.Machiavellitől.Engedelmeddel vártunk az iftárra ahová végül is nem jöttél.Remélem ezzel nem sértettelek meg.
Iftár:arab eredetű szó,mely a ramazáni böjtnapot befejező estebédnek az elnevezése.E lakoma a ramazáni harminc nap mindegyik estéjén naplementekor kezdődik.Rendesen ágyúlövéssel vagy mozsárágyúval jelzik ez időpontot és a böjtölő mohammedánok érthető türelmetlenséggel lesik e percet,mely a böjt helyett az éjjeli vidám mulatozást hozza.Hiresek a szultáni palota I.-lakomái,melyeken számos meghívott vesz mindig részt.
Szulejmán:Csak egy kicsit egyedül akartam lenni.Ülj le.
*Ebussuud efendi az egész éjszakát a törvényeik “átlapozásával” tölti,hogy megoldást találjon az uralkodó problémájára.
Ibrahim:Misiuer Forêt úgy fél ettől az írástól,mint a tűztől.De szó szerint;mondván,hogy az ördög sugallta.
Szulejmán:Szeretni az embert,mert félünk tőle vagy félni őt,mert szeretjük.Te szerinted melyik a jobb?
Ibrahim:Nehéz kérdés.Néha mindkettőre szükség van,mert embere válogatja.
Szulejmán:Machiavelli úgy véli a félelem és a szeretet nem férnek meg egymás mellett.De mint írja,ha kettő között mindenáron választani a kellene,inkább féljenek minket,mintsem szeressenek.
Ibrahim:Lehet benne igazság.Kicsit olyan ez,mintha a becstelen élet és a tisztességes halál közül kéne választani.
Szulejmán:Mind békében szeretnénk meghalni Ibrahim.A kérdés,hogy megtudjuk e teremteni magunk körül.Különösen igaz ez az olyan magas tisztséget viselő halandókra,mint mi vagyunk.
 
*Hürrem Szulejmán engedélyét kéri az esti iftárra.
*Ibrahim egy agával üzen Sah szultánának,hogy kéreti őt.
Mehmet:Hogy vagy Nurbahar?Ugye nincs fájdalmad?
Nurbahar:Nincs hercegem.S most,hogy itt vagy velem a bánatom is elillant.Kérlek,maradj sokáig mellettem.
Mehmet:Ameddig tudok.Tartozom neked egy vallomással Nurbahar.Végül meggondoltam magam,de már későn tettem.
Nurbahar:Úgy féltem az este hercegem.Mintha lelkem egy részét vették volna el tőlem..
Mehmet:Hogyhogy este?Nem tegnap reggel volt?
Bába:Megvártuk az estét uram.Mihrimah szultána úgy látta jobbnak,ha éj leple alatt csináljuk.
*Mehmet Mihrimah lakrészébe siet.
Taslicali levele:Szultánám.Mióta visszatértem lágy bőröd érintésével hunyom le este a szemeimet.És ragyogó tekinteted fényében nyitom őket másnap reggel.Imádkozom az úrhoz,hogy sokáig átéljem még ezt.S az ő áldásával mielőtt a közeledben is érezhessem.
Mirimah:Mi az,baj van?
Mehmet:Nagyon jól tudod,hogy mi a baj!Miért hazudtál nekem?
Mihrimah:Miről beszélsz bátyám?Én..Én..neked semmi valótlant nem állítottam.
Mehmet:Ne bosszants fel még jobban Mihrimah!A gyermeket csak este vették el,nem pedig reggel!Amikor mi beszéltünk róla még élt.
Mihrimah:Mehmet..
Mehmet:Hiába is tagadnád előttem.Az orvos elmondta.
Mihrimah:Igen,így volt.Elismerem.Gyermeked még megvolt amikor meggondoltad magad.De életével a sajátodat veszélyeztetnéd.És te fontosabb vagy Mehmet,lásd be végre.Döntésemet így egyedül a te érdekedben hoztam.
Mehmet:Ki kérte,hogy bármit is tegyél?Valahogy megoldottam volna.
Mihrimah:Mehmet,ne értetlenkedj már.A jövőd múlt rajta.Hidd el én csak jót akartam.
Mehmet:Vedd le rólam a kezed!Nem volt jogod ezt eldönteni.Sosem bocsátom ezt meg neked!
 
Forrás:www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun AK. all@rights reserved
A jegyzet engedély nélküli felhasználása vagy forrásoldal nélküli másolása tilos!
Következő rész:2016.02.24 21:25-kor az RTL Klubon!

Trivium Kiadó ajánlata

Hírlevél

Kapcsolat

A Trivium Kiadó webáruházát, melyben számtalan izgalmas, érdekes, szórakoztató könyvre lelhet a Keleti irodalom remekein át az Üzleti könyvekig, az alábbi linken éri el:

http://triviumkiado.hu

Tudta azt, hogy közvetlenül a kiadótól való rendelés min. 20%-kal kezdvezőbb áron történik, mint a könyvesbolti teljes fogyasztói ár?

Amennyiben kérdése van, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével keressen meg minket és kollégánk hamarosan választ küld Önnek!

Név * 
E-mail * 
Üzenet * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Facebook