Szulejmán 3. évad 157. rész (2016. 01. 13.)

*Fidan közli Gülizarral Musztafa döntését, ami szerint másnap reggelig el kell hagynia a háremet.

Jean de La Forêt francia követ levele:

Uralkodóm,méltóságos Ferenc király!

Tárgyalásaink Ibrahim pasával végre kézzel fogható eredményhez vezettek. Az oszmán seregek megkezdték felkészülésüket az itáliai hadjáratra. Emellett egy érdekes eseményre is felhívnám becses figyelmed.

Anglia királya szintén követeket küldött a birodalomba, hogy tanulmányozzák a helyi törvényeket és alkalmazásukat. Elmondásuk szerint nagy hatással van       rájuk az oszmán igazságszolgáltatási rendszer. A minap jómagam is megtekintettem egy tárgyalásukat és megértettem a miértjét.

Ebussuud: Hová lenne a világ rendje, ha mindenki maga szolgáltatna igazságot.

A hitünk megválasztása velünk született jogunk. Akár keresztény, akár muszlim az ember elsődlegesen a mindenható áldását élvezi. Igaz? Mások vallását nem kötelező elfogadnunk,viszont annak gyakorlását sem tilthatjuk sehol.

"Én ezen földeknek egyedüli ura Mehmed szultán hán eskümmel kijelentem és teszem ezt mindenható áldásával, teremtőnknek szent nevében, prófétánk akarata szerint, a Koránban foglaltak alapján,nagyapám és atyám lelkére,a magam életére,születendő gyermekeim életére és kardom összes diadalára, hogy a mai naptól fogva, miután Galata népe választott követüket megbízva a barátság jegyében elküldte nekem a városuk kulcsát. Mintegy tanúbizonyságot téve alázatukról és engedelmességükről folytathassák szabad vallásuknak gyakorlását. Imáik mindenkori megtartására amennyikben azok nem sértik törvényeinket, templomaik, imahelyeik megmaradhatnak. Ezen felül családjuknak juttatásokat és védelmet adok. Mindazok kik ezen rendelkezésem ellenére üldözni támadni próbálják az itt élőket, országom rendje ellen tesznek, amiért büntetést érdemelnek. Annak tételét pedig a bírák és kádik döntésére bízom."

Az Oszmán Birodalomban tehát senkit nem váratnak évekig, hogyha valamiféle sérelem, igazságtalanság éri. Bárki,aki ügyével a kádihoz fordul, törvényeik szerint három napon belül elbírálást kap. Még ugye Európa szerte az a szomorú, de bevett szokás, hogy akár évekig vizsgálgatnak egy adott pörlekedést. Az oszmán szultán népe védelmében és a nép jogainak védelmében egy merőben új, de hatásos rendszert készül foganatosítani. Legyen szó keresztényekről,muszlimokról vagy zsidókról, ez az új törvénymódosítás mindnyájuk hitét óvja. Mindezek okán engedelmeddel javasolnám, hogy Franciaország is vizsgálja meg ezt a fajta metódust.

 

*Hürremen úrrá lesz a pánik amikor megtudja,hogy Mehmed nem lovagolni van,hanem Ibrahim pasával.

 

Mehmed: Melyik szandzsákba kerülök pasám?
Ibrahim: Azt az uralkodó jelöli majd ki számodra. Miért? Lenne egy ahová szívesen mennél?
Mehmed: Amasyaba nagyon.
Ibrahim: Amasya. Megértem, hiszen gyönyörű egy vidék. És nem mellesleg keleti határaink egyik bástyája. Sokat tanulhatsz az ország védelméről, ha oda irányít.
Mehmed: És ide miért jöttünk? (sziklás tengerpart)
Ibrahim: Szerettem volna, ha látod miért is érdemes védeni a birodalmat. Ha már szóba hoztad.Mert ilyen helyek vannak. Egész páratlanok, pótolhatatlanok.
 
*Szulejmán meglátogatja Ebussuud Efendit, hogy tanácsot kérjen a látomásával kapcsolatban.
Ebussuud: Ezeket az előjeleket végzetesnek én sem értelmezném. Álmod jelentése vagy látomásodé, úgy hiszem az oszmán ház jövőjére vonatkoztatható. Kételyeid lehetnek az uralkodócsaládot illetően - nem látnád a trónon majdan, aki annak a várományosa.
Ebussuud figyelmezteti, hogy amikor majd eljön az idő, nem lesz könnyű döntenie, mert a mérleg serpenyőjében a szerettei lesznek.
 
*Hürrem, Rüstem segítségét kéri abban, hogy megtalálja a pasát és Mehmedet. Azonnal a herceg keresésére.
*Hürrem a tengerparthoz érve Percem aga holttestét és Mehmed ruháit találja -ebből arra következtet,hogy a pasa megölte a fiát. Ibrahim eközben a lányával, Esmanurral van. Ugyanabban az időben Nigar is meglátogatja a lányát.
*Hatice arra kéri Nasuh Efendit, hogy árnyékként kövesse Ibrahimot és egy percre se hagyja magára.
 
Szulejmán: Hürrem!
Hürrem: Szulejmán!
Szulejmán: Mi az? Mi a baj?
Hürrem: Mehmednek nyoma veszett. (közben belép az ajtón)
Szulejmán: Hürrem, mit jelentsen ez az egész?
Hürrem: Semmit. Csak éjjel egy ijesztő álom gyötört. Úgy örülök, hogy nincs semmi bajod.
Mehmed: Mit álmodtál, hogy ennyire elkeseredtél?
Hürrem: Hagyjuk. Most már megnyugodtam. Ez honnan van?
Mehmed: Ibrahim pasa ajándéka.
 
Hürrem: Ibrahim pasa!
Ibrahim. Szultána.
Hürrem: Itt és most a saját kezemmel kellene, hogy megöljelek. Hogy végre nyugodt legyek.
Ibrahim: Kissé gyöngének tartalak, hogy ezt megvalósítsd. De állok elébe.
Hürrem: Az ügyünk ránk tartozik, hagyd ki belőle a fiamat!
Ibrahim: Mintha én is ezt mondtam volna neked miután elraboltad a gyermekemet.
Hürrem: Az nem ugyanaz!
Ibrahim: Nem ugyanaz? Ugye emlékszel még a hasonlatomra a sasról és a galambról? Így már értheted is miért hoztam fel akkor. Én itt azt teszek amit akarok és amikor csak akarom és ebben a világon senki nem akadályozhat. Főleg nem te! Asszony! A másik, amit szintén felfoghatnál. Én soha nem bántok ártatlanokat kiváltképp hercegeket nem. Mind a védelmemet élvezik.Így igaz. Tudom azt hiszed, hogy számomra csak Musztafa a fontos, így van ugye? De Mehmedért ugyanúgy az életemet adnám, ha kell m tőled is megvédeném, sőt magától az uralkodótól is. Egyfelől, mert felesküdtem erre,másfelől pedig,mert ők jelentik az uralkodócsalád és az oszmán állam jövőjét.
 
Szulejmán: Róma a gyaúrok szíve közepe.
Mehmed: Isztambul is az volt egykor. És lám immár a mi szívünk. Allah áldásával Róma elfoglalása is megadatik neked és valóban egy világ urává válsz.
Szulejmán: Úgy legyen.
Mehmed: Ibrahim pasa a szárazföldön, Hizir Hayreddin pasa a tengereken, hogy megállítsanak, kizárt.  Ilyen hadvezérekkel egészen biztos a siker.
Szulejmán: Allah áldásával Mehmed,ahogy említetted.
*Hürrem megnyugtatja Mihrimaht, hogy Mehmed előkerült és nincs miért aggódni.
 
Hürrem: Ibrahim pasa alaposan megleckéztetett. Tudja, hogy okozzon fájdalmat és teszi is. Teljesen tönkretesz.
Sümbül: De hát miért, mit tett úrnőm? A herceg jól van az előbb mondtad. Percem aga pedig baleset volt.
Hürrem: fiam kaftánja figyelmeztető jelzés, hogy legközelebb Mehmed is a halálba zuhanhat.
 
*Diana egy trükkel megszökik a cellájából.
*Gülizar beoson Musztafa herceg szobájába, hogy álmában megölje őt.Diana még időben figyelmezteti Taslicalit, így a herceg megmenekül (mire odaérnek Musztafa már lefegyverzi Gülizart)
*Hürrem a gyermekeiért imádkozik, majd zokogva kéri Szulejmánt,hogy ne küldje szandzsákba Mehmedet és vele együtt őt is,mert nagyon fél.
 
Hürrem: Szulejmán az álmok nem hazudnak. És az enyémben elveszítettük a gyermekünket. Kerestük mindenütt, de hiába.Sehol nem volt. Úgy félek. Egy szirtfokon álltam és amikor lenéztem egy kaftánt láttam. Mehmed kaftánját.
Szulejmán: Ne hidd, hogy ez egy baljós előjel.Pusztán eshetőség amin tudsz változtatni. Gyermekünk felnőtt és felkészült a kihívásokra melyek várják. Ma megbeszéltük,hogy ebben személyesen Ibrahim fogja segíteni.
Hürrem: Éppen ettől félek,nagyuram. Magad is tudod,hogy a pasa inkább Musztafa herceget támogatja. Se nem érdeke,se nem célja,hogy neki vetélytársa legyen. Erőlteti a szandzsákot, mert ezzel is Musztafának tapossa ki az utat. Meg akar szabadulni tőlem és Mehmedtől. Ezt neked is látnod kell Szulejmán.
Szulejmán: Amíg én ezen a földön élek, neked senki nem árthat,különösen nem a gyermekeinknek.
 
*Ibrahim elmondja Haticenek,hogy sikerült megleckéztetnie Hürremet.
*Gülizart fogdába zárják: "Vannak más hercegek is, mögöttük más szultánákkal. És ki ki saját érdekét nézi. Mi csak abban dönthetünk melyik oldalt követjük."
*Taslicali kideríti, hogy az egész Musztafa elleni támadás mögött Hürrem szultána áll. Musztafa nem tudja mitévő legyen, mert ha tévednek, akkor még nagyobb lesz a kialakult helyzet. Taslicali azt javasolja, hogy intő példával kell szolgálnia,ezért vetesse a fejét Gülizarnak.
 
*Gülizar pénzt ajánl Diananak, hogy segítsen neki, de a nő hallani sem akar róla.
 
Mahidevran: Szóval te vagy az a kígyó, akit Hürrem ránk szabadított. Egyáltalán, hogy volt bátorságod egy herceg életére törni?! Most rögtön meghalsz!
Diana: Ne!Ne tedd!
Mahidevran: Igazad van. Megváltás volna, de te szenvedni fogsz. Könyörögni a halálodért. Agák!
Aga: Igen, szultánám.
Mahidevran: Mérgezzétek meg minden lélegzetvételét. Érezze a kínok kínját!
Aga: Parancsodra úrnőm.
Mahidevran: Diana!
 
Hürrem: Mától sehova nem mehetsz innen a tudtom nélkül.
Mehmed: Már nem vagyok gyermek. Lásd be végre. Ma holnap szandzsákot kapok.
Hürrem: Nem mész ki a palotából amíg én azt nem engedem! Mehmed. Bár a világ is olyan tiszta volna, mint te vagy, de nem az. Magad is tapasztalhattad. Az anyád vagyok. Hidd el, hogy csak a javadat szolgálom ezzel az óhajjal vagy kéréssel. Mostantól gyermekem az én vagy az uralkodó engedélye nélkül nem hagyod el a palotát.
Mehmed: Fölöslegesen aggódsz. Tudok magamra vigyázni.
Hürrem: Mehmed.
Mehmed: Rendben anyám, megfogadom.
 
*Mihrimah elmondja Mehmednek, hogy Nurbahar várandós: "A törvényeink szerint elvennék a gyermekét. Őt pedig kitennék a palotából. Így nem fogok ebbe beleszólni."
 
Mehmed: Miért nem mondtad el?
Nurbahar: Bocsáss meg hercegem. Mert nagyon félek. Rettegek, hogy így elveszítem őt és téged is. Kérlek ne engedd, hogy száműzzenek. Ne hagyj magunkra minket. Könyörgök.
 
Forrás:www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun AK. all@rights reserved
A jegyzet engedély nélküli felhasználása vagy forrásoldal nélküli másolása tilos!
Következő rész:2016.01.20 21:25-kor az RTL Klubon!

Trivium Kiadó ajánlata

Hírlevél

Kapcsolat

A Trivium Kiadó webáruházát, melyben számtalan izgalmas, érdekes, szórakoztató könyvre lelhet a Keleti irodalom remekein át az Üzleti könyvekig, az alábbi linken éri el:

http://triviumkiado.hu

Tudta azt, hogy közvetlenül a kiadótól való rendelés min. 20%-kal kezdvezőbb áron történik, mint a könyvesbolti teljes fogyasztói ár?

Amennyiben kérdése van, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével keressen meg minket és kollégánk hamarosan választ küld Önnek!

Név * 
E-mail * 
Üzenet * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Facebook