Szulejmán 3. évad 156. rész (2016. 01. 06.)

Ibrahim: Beszélni akartál velem. Itt vagyok.

Hürrem: Átlátok rajtatok. Tudom, hogy Musztafa herceggel min fáradoztok, s hogy mi célból. Mielőbb trónra juttatnád őt. Minek végső lépése az uralkodó meggyilkolása.

Ibrahim: Ez nagyon komoly vád. És ha bizonyítani nem tudod, hazaárulást követsz el.

Hürrem: De tagadni nem mered, ugye?

Ibrahim: Neked is lehet rá okod, hogy megmérgezd, nem?

Hürrem: Miféle kérdés ez?

Ibrahim: Ne aggódj, ellentétben veled, én nem vádollak ezzel. Csupán visszaadom neked a kölcsönt, hogy lásd,mennyire hasonló a helyzetünk. Az, hogy te az uralkodó életére törjél legalább annyira képtelenség, mint hogy én tegyek ellene bármit is.

Hürrem: Akkor Musztafával miért terveztétek azt a titkos találkozót?

Ibrahim: Ez egyedül rám és a hercegre tartozik. Illetve téged nem vagyok köteles erről tájékoztatni.

Hürrem: Nem is szükséges, pasa. Tudod, kérdeztem az uralkodót is és nem hiszi el a magyarázatot, mit neki adtál. Ahogy én sem.

Ibrahim: Azért kérettél ide, hogy hazugnak nevezz?

Hürrem: A másik kérdésem Mehmeddel kapcsolatos. Te ösztönzöd, hogy elmenjen, ugye?

Ibrahim: Az minden vágya, hogy egy szandzsákot vezessen.

Hürrem: Nem ezért teszed. Hanem, mert a fiam által engem is félreállíthatnátok. Mondom, hogy átlátok rajtad, Ibrahim. Ott tervezel megölni is?

Ibrahim: Abban a hitben jöttem ide, hogy békülni akarsz, de így...

Hürrem: Jogos. Ha békét nem is, de egyezséget ajánlok neked. Még a mai napon járulj az uralkodó elé. Hivatkozz akár egy betegségre. A lényeg, hogy mondj le! Minden hivatalodról. Add át neki pecsétedet, majd pedig hagyd el a fővárost végérvényesen.

Ibrahim: És ezért cserébe mi illetne meg, mondd?

Hürrem: Az életed Ibrahim. Cserébe meghagyom az életedet. Ennyi az alku. Döntsd el.

Ibrahim: Kicsit olyannak érzem ezt, mint a galamb esetét a sassal. A galamb tudja magáról, hogy a sashoz képest gyenge, erőtlen madár. Mégis elé száll. A sas pedig kíméletlenül lecsap rá és széttépi.

Hürrem: Ez az utolsó szavad Ibrahim? Jó.

*Hürrem elmegy, a bérgyilkosai pedig rátámadnak Ibrahimra.

*Sümbül aga aggodalmát fejezi ki Hürremnek, mert szerinte nem szabad lebecsülni Ibrahimot.

*Hürrem: "Az árulok sohasem a valódi arcukat mutatják."

*Hürrem diadalittasan elmegy Haticehoz, hogy megtudja Ibrahim otthon van e már. Sümbül pedig Nigar lakására megy.

*A Matrakos még éppen időben érkezik,h ogy megmentse Ibrahim életét.

Taslicali: Édesanyádnak igaza van, uram. Sokkal óvatosabbnak kell lennünk.
Musztafa: Az első, hogy mielőbb megtaláld ezt a kémet, Taslicali. Nem is értem, hogy történhet ilyesmi.

Taslicali: Bocsáss meg, hercegem. Ígérem, hamarosan eléd állítom.
Mahidevran: Úgy tudtam, reggel dívánt tartasz.
Musztafa: Most indulok. Baj van?
Mahidevran: Nincs. Csak gondoltam, megnézlek. Tanácsadód odakint vár.
*Diana összeszólalkozik Gülizarral (amiatt, hogy a lány követi őt).
Mahidevran: Ibrahim pasa ajánlott ide mellénk. Akiben most is él minden bizodalmunk. Reméltem, hogy te is követed értékrendjét.
Taslicali: Engedelmeddel, ha valami olyasmit tettem...
Mahidevran: Mi nyugtalanít ennyire, elárulod? Szemedben most is ül a félelem.
Taslicali: Szultánám.
Mahicevran: Láttalak téged az este, Taslicali. Elégettél egy levelet. Kitől érkezett? Netán Hürrem szultánától?
Taslicali: Szultánám, nem értem gyanakvásodat. A herceg hűséges követője vagyok. Sohasem árulnám el.
Mahidevran: Úgy ne titkolózz! Mi volt az a levél? Kitől jött?
Taslicali: Szultánám. Ez személyes ügyem. Nem volna illendő megosztani veled.
Mahidevran: A személyest értsem szerelminek? Egy ilyen levelet nem éget el az ember. Ne hazudj hát, az igazat mondd!
Taslicali: Úrnőm, esküszöm!
Mahidevran: Ne esküdözz nekem! Máris jelentem a hercegnek, hogy te vagy az áruló, akit keresünk.
Taslicali: Szultánám, hidd el!
Mahidevran: Agák!
Taslicali: Elmondom, ha tudni akarod. A levél nekem íródott és igen, szerelmes sorok. Az ok pedig amiért elégettem az, hogy a küldője Mihrimah szultána, úrnőm.
Mahidevran: Ezért akár le is fejezhetnek. Tudod, ugye?
Taslicali: Tudom, szultánám.
Mahidevran: Rajtam kívül másnak mondtad?
Taslicali: Nem.
Mahidevran: Ne is mondd senkinek! És vess véget a levelezésnek, míg nem késő. Titokban nem marad soká egy ilyen románc. A herceg se menthet meg, ha ennek híre megy. Zárd le ezt az ügyet.
 
Szulejmán: Hol voltál?
Hürrem: Hatice szultánát látogattam. A Ramadán előkészületeit egyeztettük.
Szulejmán: Ibrahim is ott volt?
Hürrem: Nem. Nem láttam.
Szulejmán: Mint tudod, Ayas pasát bíztam a mérgezés kivizsgálásával. De az idő telik, múlik és nem jut előbbre.
Hürrem: Ez is bizonyítja, hogy a tettes egy nagy hatalmú ember.
Szulejmán: Hiába utalsz folyton rá. Ibrahimnak ebben nem lehetett része, Hürrem. Vádaskodásoddal pusztán azt éred el, hogy a köztetek lévő viszályt még inkább tetézed.
Hürrem: Akkor is rá gyanakszom.
Szulejmán: Gyanakvásodat az ellenszenved szüli, Hürrem. Tudod, milyen fontos vagy számomra, de Ibrahimnak is helye van az életemben. Így ahogy melletted kiálltam és kiállok a létező összes bajban, őt is minden erőmmel védeni fogom hűségéért.
 
*Hürrem arcára fagy a mosoly, amikor meglátja Ibrahimot besétálni Szulejmán lakrészébe.
 
Szulejmán: Mégis mi volt?
Ibrahim: Valaki csapdába csalt, kíséretemmel együtt. A legjobb embereim odalettek.
Szulejmán: Ki, Ibrahim?! Mi történik itt?! Az én életem után a tiédet akarják?! Ki áll e mögött?! Hürrem, te most menj!
*Hürrem visszavonulót fúj (leállítja Rüstemet is).
Szulejmán: Halljam hát támadásod történetét, de főképp az érdekel, ki küldhette ezeket rád.
Ibrahim: Mint mondtad, összefügghet a te eseteddel. Ezért úgy vélem, aki téged megmérgezett.
Szulejmán: Nyilván van gyanúsítottad.
Ibrahim: Nincs, de természetesen kivizsgálom az ügyet. Szólok, ha lesz.
Szulejmán: Egyre jobban aggaszt ez az állapot Ibrahim.Épülj fel mielőbb és tegyél rendet.
Ibrahim: Igyekszem.
Szulejmán: Hatice tudja már?
Ibrahim: Nem zaklatnám fel.
 
*Diana ágyában találnak egy levelet, ami arra utal, hogy ő az áruló.
*Dianát a herceg elé viszik, de ő mindent tagad. Az igazság kiderüléséig Musztafa börtönbe záratja őt.
*Hatice megrémül, amikor meglátja Ibrahim bekötözött testét. Egyből rájön, hogy Hürrem emberei állnak a háttérben.
*Nurbahar épp akkor lesz rosszul a fürdőben, amikor Mihrimahval beszélget.
 
Hatice: Azt reméled, hogy senki nem tud semmit, ugye? Hogy nincs, aki bizonyíthatja újabb rémtettedet.
Hürrem: Megbocsáss úrnőm, de egy szavadat sem értem. Parancsolj. Helyezd magad kényelembe.
Hatice: Tartsd magad távol az uramtól! Vagy esküszöm, holnap én küldök terád egy kivégzőosztagot!
Hürrem: Még mindig nem értelek, ne haragudj.
Hatice: Nagyon is érted, Hürrem! Jól tudom, hogy megpróbáltad megöletni Ibrahimot.
Hürrem: Miért,megint engem tennél felelőssé, mikor a pasának megannyi ellensége van? Meg se fordul a fejedben, hogy esetleg másnak is árthatott?
Hatice: Ez is annyira jellemző.
Hürrem: A minap figyelmeztettelek, úrnőm, hogy sötét útra tévedt. S hogy ennek lehet veszélye. Te azonban semmibe vetted a tanácsomat. Pedig nem is az áldás vezérelt, hanem a jó szándék. Szóltam, hogy ne kövesd ezen az úton. Inkább térj is le róla, mielőbb.
Hatice: A sötétség te vagy itt és nem csak Ibrahim, mindnyájunk útján. De belefulladsz, Hürrem. Hiába rángatnál és cibálnál magaddal bárkit is. Elsőként annak mocska téged temet majd be.
 
*Mihrimah megtudja, hogy Nurbahar várandós - a bábának pedig megtiltja, hogy erről bárkinek is szóljon.
*Matrakos nem érti, hogy Ibrahim miért nem mondta el az uralkodónak, hogy valójában Hürrem adta ki a parancsot a megöletésére.
*Hatice kiadja Afife asszonynak, hogy a Ramadán ünnepre hívja meg a testvérét - Sah szultánát - Lütfi pasával együtt.
*Nigar figyelmeztetni akarja a pasát a rá leselkedő veszélyre, de ugye már elkésett vele. Majd arra kéri Ibrahimot, hogy újra láthassa a lányát.
*Diána állítja Taslicalinak, hogy Gülizar az áruló.
 
Taslicali: Gülizar.
Mahidevran: Gülizar?
Taslicali: Ezt a nevet mondta.
Mahidevran: Nem. Az kizárt.
Musztafa: Bárki lehet. Te magad mondtad.
Mahidevran: Bizonyítani is tudja?
Taslicali: Nem. De meggyőzően állítja.
Musztafa: Hozd elénk azt a lányt.
Taslicali: Máris behívom.
Musztafa: Gülizar asszony. Diána szerint te vagy, aki kémkedsz itt. Mi a mentséged?
Gülizar: Hogy hazugság, hercegem. Rágalom. Az a nő gyűlöl engem, mindenki tudja. Többször is megfenyegetett. Most még a tömlöcből is.
Musztafa: Fidan asszony, te mit mondasz?
Fidan: Gülizárért kezeskedem, ha kell. Benne teljesen megbízom. Régóta ismerem már. Mindig rendes, dolgos lány volt. Így a háremben is első helyettesem. Hol hűségét többször bizonyította már.
Mahidevran: Diana valamiért mégis őt nevezte meg.
Fidan: Hogy általa magát mentse, szultánám. És ahogy Gülizar is megjegyezte, nem igazán kedveli ez a lány.
Taslicali: Akkor ez nyilván kölcsönös.
Fidan: De nem csak őt, engedelmeddel. Mindenkivel ellenséges. Rendben lesi az alkalmat, hogy megszabaduljon valamelyikünktől.
Musztafa: Akárhogy is, egy palotában ez nem állapot. Dianának vegyék a fejét, Gülizart pedig száműzzék.
 

Forrás:www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun AK. all@rights reserved
A jegyzet engedély nélküli felhasználása vagy forrásoldal nélküli másolása tilos!
Következő rész:2016.01.13 21:25-kor az RTL Klubon!

Trivium Kiadó ajánlata

Hírlevél

Kapcsolat

A Trivium Kiadó webáruházát, melyben számtalan izgalmas, érdekes, szórakoztató könyvre lelhet a Keleti irodalom remekein át az Üzleti könyvekig, az alábbi linken éri el:

http://triviumkiado.hu

Tudta azt, hogy közvetlenül a kiadótól való rendelés min. 20%-kal kezdvezőbb áron történik, mint a könyvesbolti teljes fogyasztói ár?

Amennyiben kérdése van, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével keressen meg minket és kollégánk hamarosan választ küld Önnek!

Név * 
E-mail * 
Üzenet * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Facebook