Szulejmán 3. évad 153. rész (2015. 12. 09.)

*Nigar és Esmahan felszállnak a hajóra,hogy elinduljanak az új életük felé, de...a hajó fenéken már Ibrahim várja őket.

Ibrahim: Azt hitted tétlenül nézem,hogy elrabolod tőlem a lányomat? Egyáltalán, hogy volt ehhez merszed asszony?

Nigar: Könyörgöm, kegyelmezz nekem, pasám.

Ibrahim: Megengedtem neked, hogy lásd, amikor csak akarod. De nem. Te inkább fogod, mintha egyedül a tied lenne. Az én lányom is! Ugyanannyi jogom van hozzá. Itt helyben meg kéne, hogy öljelek!

Nigar: Pasám...

Ibrahim: Egy szót se! Vége. Ennyi volt. Mostantól még csak nem is láthatod őt asszony. Ez lesz a büntetésed.

 

Nigar szülőföldje: Sulina kikötőváros Romániában, Tulcea megyében,a négy világítótorony városának is nevezik. Az ország legkeletibb és egyben legalacsonyabban fekvő városa. A település az ország délkeleti részén található, a megyeszékhelytől, Tulcsától keletre, a Duna Sulina-ágának és a Fekete-tengernek a találkozásánál. A város szárazföldi úton nem érhető el, csak hajóval a Dunán, vagy a Fekete-tengeren keresztül. Tulcsa (Tulcea)városából rendszeres kompjáratok indulnak Sulinába. Első írásos említése VII.Kónsztantinosz bizánci császár De administrando imperio (magyarul:A birodalom kormányzásáról) című művéből származik,ahol a települést Solina néven említi. Később megjelenik a 14. és 15. századi olasz térképeken, például a Pietro Visconti 1327-es térképén. A 18. században megindul a török hajózás a Dunán Konstantinápoly felé. Ebben az időben a Duna három ága közül egyedül a Sulina-ág volt hajózható. Régi török neve Sülne vagy Sünne. 1745-ben Besir aga adományából építettek világítótoronyot. A hajdan virágzó kikötő és hajójavító város, amely 1856 és 1939 között a Duna Bizottság székhelye volt, ma hátrányos helyzetűnek számít. Címere pajzs alakú, melyet egy ezüst színű korona díszít, három torony formájú ága a település városi rangját jelzi. A pajzs alapszíne a kék,melyben középen egy ezüst színű világítótorony, alatta két fekete, szélein ezüst, hullámos vonal, jobb felső sarkában egy arany színű nap, a bal felsőben pedig egy hajókormány látható. A világítótorony a hajózásban betöltött fontos szerepére utal, a hajókormány a város kikötői mivoltát szimbolizálja, a nap helyzete a címerben arra céloz, hogy Sulina az ország legkeletibb városa, a hullámos vonalak pedig magát a Dunát jelentik.

*Hürrem levelet kap Gülizartól, aki Manisaban kémkedik neki, így megtudja, hogy Musztafa végül elküldte Helenat. Majd parancsba adja Sümbülnek, hogy figyelmeztesse a lányt, vigyázzon nehogy lelepleződjön. Sümbül szerint ilyen veszély nem fenyeget, mert Mahidevran megbízik benne.

*Rüstem nem akarja hazavinni Nigart, de Hatice megparancsolja neki.A szultána célja,hogy az aga fogja Nigart és jó messzire vigye, ami Rüstem kinevezésével meg is oldódik.

*Az uralkodó Hürremmel és a hercegekkel vacsorázik. Szulejmánnak feltűnik, hogy valami nincs rendben Mihrimahval.

*Rüstem dühös amiért Nigar szinte a teljes spórolt pénzét elköltötte.

 

Hatice: Ibrahim. Mit lehetne tenni? Hürrem most erősebb, mint valaha volt. Firuzet könnyen eltávolította és félek ez megint csak valaminek a kezdete. Vagy ott a Musztafa elleni támadás. Amögött is ő állhat, ugye? Mi lesz? Mit csinálunk, ha vele is baj történik?

Ibrahim: Nyugodj meg, kedvesem. Amíg én ezen a földön vagyok, senki nem veszélyeztetheti a herceget. Megvédem őt.

Hatice: És téged ki véd meg? Rád is veszélyes, nem?

Ibrahim: Nekem az égvilágon semmit nem tud ártani. Ne aggódj.

Hatice: Nem gyorsíthatod meg a dolgot? Hürrem általad elkerülhetne innen.

Ibrahim: Ezt hogy érted?

Hatice: Ha Mehmed herceg is kapna egy szandzsákot valamerre, a törvényeink szerint Hürremnek is vele kellene tartania, igaz?

Ibrahim: Igen, erre már én is gondoltam. De még nem időszerű.

Hatice: A bátyám nála is fiatalabban kapott, emlékezz csak. Ibrahim, ez a legjobb módja annak, hogy Hürremet eltávolítsuk.

Ibrahim: Akkor is itt az uralkodó szava a döntő.

Hatice: Nyilván, de tehetünk azért,hogy emellett határozzon, igaz? Ha közvetlenül nem is, de mondjuk Mehmeddel. Csak a fülébe kell ültetni a bogarat.

Ibrahim: Jó éjszakát.

Szulejmán: Történt valami köztetek anyáddal?

Mihrimah: Nem, semmi.

Szulejmán: Holdfényem. Nagyon szeretlek téged.

Szulejmán: Törvényeink átgondolásáról valami jelentenivaló Hodzsa Cselebi.

Ebussuud: Nagyuram, óhajod szerint létrehoztunk egy testületet és hamarosan megkezdjük a módosítások kiértékelését. Mentségemre szóljon, hogy immár Hürrem szultána alapítványi ügyével is foglalatoskodom. Ezért a kisebb késés.

Szulejmán: Tudok róla. A külvárosi dzsámi megépítése hasonlóan fontos tervezet.

Ibrahim: Ez igen. Elismerésem. Bocsáss meg, csak lenyűgöz a kádi efendi teherbírása, hogy egyszerre két ilyen nagy jelentőségű ügyet is a kezében tart.

Ebussuud: Nagyuram, ismered már álláspontomat a közjóról. Azoknak akik veszik a fáradtságot és önnön érdekük helyett másokért tesznek, nálam mindig is elsőbbséget élveztek.

 

*Zeynep asszony meglátogatja Hürremet és örömmel közli vele a döntését, miszerint ő is szívesen csatlakozik az alapítványához.

*Ibrahim gúnyolódásképpen az uralkodó előtt arra kéri Ebussuud efendit, hogy hadd találkozzon a fiával.

*Az uralkodónak eszébe jut a rémálma,amint rápillant Mehmedre és Ibrahimra. Ibrahim, Mehmed és Hizir Hayreddin elindulnak a kikötőbe, hogy megnézzék a hajókat.

Hürrem: Ibrahim pasáról kérdeznélek. Szabad?

Ayas: Ritkán látom ugyan, de parancsolj.

Hürrem: Ha vele bármi történne,persze nem kívánom, de tegyük fel, lebetegedik és nem tudja ellátni a feladatait, akkor törvény szerint átmenetileg te lépnél a helyére, ugye?

Ayas: Igen,a hivatali rend alapján. Engem kérnének fel, de ez az uralkodón is múlik.

Hürrem: Értem. Emlékszem, annak idején Ibrahim pasa is főbizalmasként kezdte. Majd egész hirtelen kinevezték a birodalom fővezérének. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy itt semmi sem lehetetlen, hogyha tűz közelben vagyunk. Belegondoltál már meddig juthatnál, ha hajlandó lennél tenni érte?

Ayas: Nem vágyom magasabb tisztségre, úrnőm. Soha sem volt kenyerem a hatalom.

Hürrem: Most megleptél. Egy ilyen tapasztalt embernek szerintem sokkal nagyobb felelősséget kellene vállalnia. Nem gondolod, pasám? Egy ilyen kiélezett háborús helyzetben.

Ayas: Megteszek mindent amit a haza tőlem elvár.

Hürrem: Szép szavak. Úgy a következőt javaslom neked. És ezt az országunk közös érdekében. Támogass Ibrahimmal szemben.

Hürrem: Firuze távozása óta alig beszélgettünk.

Hatice: Lesz helyette más, ebben biztos lehetsz.

Hürrem: Újabb földönfutókat találtál a helyemre? Beláthatnád végre, hogy a próbálkozásod reménytelen és szánalmas is most már.

Hatice: Addig nem még gúnyolódsz rajta.

Hürrem: Fogadd el, hogy senkit nem állíthatsz közém és az uralkodó közé. Álmaidban lehet ő csak másé. Vagy ha én már nem leszek. De amíg élek és a szívem dobog, elűzöm az összes hiénádat, ezrével is küldheted őket. S hogy miért? Talán, mert erősebb vagyok.

Hatice: Ne hidd magad sérthetetlennek. Az uralkodó maga mondja majd ki az utolsó szót. És talán erősebb vagy minden állatfajnál, a vadonban azért lesznek gondjaid.

Hürrem: Ezt megint vegyem fenyegetésnek?

Hatice: Nem. Csak fogadd el, hogy valaki közétek állhat.

Hürrem: Úgy ez az illető pusztán egyet tehet, ha valóban el akar távolítani. Az uralkodóval kell végeznie, mert ha ő elhagyja közös világunkat nekem se lesz maradásom.

 

*Mehmednek tetszik Hizir Reis hajója, Ibrahim és a vén tengeri medve megígéri neki, hogy mindenre megtanítják.

*Hatice meglátogatja Mihrimaht. Az orvos szerint a szultánának nem testi, hanem lelki baja van.

*Ibrahim elmeséli Mehmednek a történetét, amikor még a szaruhani birtokon éltek Szulejmánnal. Majd Hatice szavaival élve, a herceg fülébe adja a bogarat.

*Taslicali visszatér Manisaba. Musztafa elmeséli neki, hogy a minap elküldte Helenát.

*Taslicali átadja Ibrahim levelét Mahidevrannak.

Ibrahim levele...

 

"Szultánám. Levelem előzményeiről már bizonyosan tudsz. Megnyugtatlak, hogy a Bursai találkozót megmagyaráztam az uralkodónak. Hürrem révén szerzett róla tudomást, aki most már minden erejével azon fáradozik, hogy Musztafát és engem valahogy eltávolítson. Szembesítettem őt ezzel és még csak nem is tagadta. Sőt, megerősített abban a hitemben, hogy véres háborút indít amíg ezt a célját el nem éri. Úrnőm, készülj fel arra, hogy Hürrem a legaljasabb módszerekkel fog bennünket támadni, ezért arra kérlek, senkiben ne bízz, még a közvetlen környezetedben sem. Meg kell védened a herceget, mert úgy hiszem, Hürremnek ő az első kiszemeltje. Ne engedd őt mostantól külön utakra. Figyeld, mit eszik, mit iszik, kik keresik a kegyét, kik járnak hozzá, milyen ajándékokat kap, milyen ruhát öltenek rá. Mindent, amit lehet. A legapróbb hiba is az életébe és általa a mi életünkbe kerülhet. Imádkozom, hogy a mindenható velünk legyen ebben a harcban."

 *Hatice örül amikor megtudja,hogy Ibrahimnak sikerült beszélnie Mehmeddel.

 Hürrem: Mehmed hol van? Nem láttam reggel óta.

Sümbül: Mert a hajóhadunkat vette szemügyre, szultánám. Ibrahim pasa kíséretében.

Hürrem: A pasával? És ezt csak most mondod?

Sümbül: Én sem tudtam eddig. Rögtön a díván gyűlése után mentek és természetesen az uralkodó engedélyével. Nemrég visszatért. Úgyhogy aggódnod nem kell.

Hürrem: Hogyha visszajött, akkor jó. De mégsem. Ibrahim pasa pár napja nyíltan megfenyegetett. Úgyhogy nagyon is van miért aggódni. Különösen Mehmedért. Ő kell neki. Nem hagyhatjuk, hogy baja essen.

Sümbül: Értem.

Mehmed: Én is szeretnék végre egy szandzsákot.

Szulejmán: Megmondtam, hogy majd kapsz, ha eljön az ideje, Mehmed.

Mehmed: Miért nem tartasz felkészültnek? Miért nem tudsz megbízni bennem?

Szulejmán: Ezeket ki mondta?

Mehmed: Senki. Csak úgy kezelsz, mintha még gyerek lennék. Anyámmal együtt. Pedig bőven felnőttem. Látod is, csak valamiért szerintem nem akarod elfogadni.

Szulejmán: Mehmed.

Mehmed: Hadd bizonyítsak. Állítom, nem fogsz bennem csalódni. Készen állok erre. Sokkal jobban, mint te egykoron.

 

Videó:https://www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun/videos/vb.392796607480241/955111534582076/?type=2&theater

 

 Forrás:www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun AK. all@rights reserved

A jegyzet engedély nélküli felhasználása vagy forrásoldal nélküli másolása tilos!
Következő rész:2015.12.16 21:25-kor az RTL Klubon!

Trivium Kiadó ajánlata

Hírlevél

Kapcsolat

A Trivium Kiadó webáruházát, melyben számtalan izgalmas, érdekes, szórakoztató könyvre lelhet a Keleti irodalom remekein át az Üzleti könyvekig, az alábbi linken éri el:

http://triviumkiado.hu

Tudta azt, hogy közvetlenül a kiadótól való rendelés min. 20%-kal kezdvezőbb áron történik, mint a könyvesbolti teljes fogyasztói ár?

Amennyiben kérdése van, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével keressen meg minket és kollégánk hamarosan választ küld Önnek!

Név * 
E-mail * 
Üzenet * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Facebook