Szulejmán 3. évad 152. rész (2015. 12. 02.)

*A Matrakos, Rüstem házánál keresi Nigart, aki megígéri, hogy a föld alól is előkeríti az asszonyt.

*Ayas pasa a palotája előtt vár Ibrahimra, hogy az uralkodó elé kísérje.

Szulejmán: Egész hamar visszaértél, Ibrahim. Milyen volt Edirne?

Ibrahim: Nagyuram, tartozom egy vallomással. Bursaban voltam Musztafa herceg társaságában.

Szulejmán: Nagyszerűen ráéreztél, hogy megtudtam. Méghozzá tőled. Miért hazudtál nekem?

Ibrahim: Attól tartok, hogy ezt a találkozónkat,ellenségeim szándékosan félremagyarázták.

Szulejmán: A hazugság útja mindig véges Ibrahim. Jobb, ha ezt magadra vállalod.

Ibrahim: Mahidevran sultana óhajára mentem oda nagyuram. Annak a bizonyos esküvőnek az okán. Arra kért, próbáljam lebeszélni róla Musztafa herceget.

Szulejmán: És sikerrel jártál?

Ibrahim: Igen. A szultána feleslegesen aggódott, mert nem lesz esküvő. A herceg már napokkal ezelőtt úgy határozott, hogy elküldi azt a nőt.

Szulejmán: De miért kellett ehhez hazudni?

Ibrahim: Nem akartam, hogy te is idegeskedj miatta nagyuram.

Szulejmán: Minden áron véded Musztafát, igaz-e?

Ibrahim: Ez is feladatom.

Szulejmán: De az nem tiszted, hogy tőlem is óvd, Ibrahim. Ő az én gyermekem, aki most már nem is gyerek, hanem a trónörökös herceg. Nincs szüksége a te állandó felügyeletedre. Úgyhogy vigyázz, milyen tanácsokkal látod el.

Ibrahim: Annak idején amikor te voltál herceg Manisaban és minden vidéken, terád is folyamatosan ügyeltem, védtelek. Ha jól értelek nagyuram, ezek szerint vétek volt a megboldogult Szelim szultánra hallgatnom.

Szulejmán: Hogy jön most ide az apám? Észnél vagy? Mit akarsz ezzel mondani?

Ibrahim: Azt, hogy alaptalanul vádolsz nagyuram. Úgy ismersz, mint aki ellened tenne? Elárulna? Mindkettőtökért küzdök, hogy ne különbözzetek össze. Hogy Musztafa a későbbiekben ne hozzon olyan döntéseket, amivel árthat magának és persze neked. Ez az igazság. Ha hiszed, ha nem.

 

*Hürrem céljai  érdekében megkörnyékezi Ayas pasát.


Hürrem: Örömmel látom, hogy máris hazatértél, pasám.
Ibrahim: Igen, siettem. Azért jó, hogy én bármikor, bárhová mehetek, nem igaz?
Hürrem: Csak vigyázz, mert nem mindenhonnan van visszatérés. Ne nagyon kóborolj.
Ibrahim: Mert te nem csak ugatsz, hanem harapsz is. Jól van. Legyen hát. Csapjunk össze akkor. Meglátjuk, kinek a vére folyik majd le a tenger mélyébe.
Hürrem: Ezt vegyem fenyegetésnek?
Ibrahim: Még a szultán nagyasszony mondta nekem, talán akkortájt amikor felkerültél a kedvencekhez, emlékszel? Már akkor hibáztam. Azt tanácsolta, hogy távolítsalak el, de nem tettem meg. És tudod,hogy miért nem? Az uralkodó miatt, hogy ne érezzen csalódottságot. Nem tapostam el a kígyót még a tojásában, így az mostanra vérengző csúszómászóvá nőtt és évek óta pusztítja azokat, akiktől életet kapott. De soha többé nem fog marni. Esküszöm.
 
*Az uralkodó elégeti az Ibrahim "árulásáról" szóló levelet.
 
Hürrem: Szulejmán. Mi volt? A pasa mivel védekezett? Ugye nem hagytad szó nélkül a dolgot?
Szulejmán: Nem tett semmi rosszat. Azért ment Bursaba, hogy lebeszélje Musztafát a frigyről, amit a fejébe vett.
Hürrem: És te ezt el is hiszed?
Szulejmán: Való igaz, elhallgatta. De volt rá oka. Nem akarta, hogy én is ezen gyötrődjem.
Hürrem: Szulejmán, ne hagyd, hogy az iránta érzett bizalmad elhomályosítsa a látásodat. Hogy kit beszéltek nem tudhatod, így állíthat neked bármit. Igen, talán fiad szándéka miatt ment, de ha mégsem? Ha valóban ellened fordult és ez csupán álca?
*Helena megköszöni Dianának, hogy megmentette őt Fatmától és arra kéri, hogy ezt mondja el Musztafa előtt is.
*Mahidevran tudni akarja Musztafa döntését, de a herceg nem válaszol neki. Musztafa: "Hogy valóban a támaszom legyél, ahhoz először is az kell, hogy elfogadj."
Hatice: Hogy került hozzá a leveled?
Ibrahim: Hürrem.
Hatice: Taslicalira bíztad,mint mondtad.
Ibrahim: Így van. Neki adtam. Valahogy megszerezte tőle.
Hatice: Nem értem. Lehet, hogy ő is Hürrem szolgálatában áll?
Ibrahim: Nem, azt nem gondolom. De elbeszélgetek vele.
 
*A Matrakos jelenti Ibrahimnak, hogy Nigar elvitte a házból a gyermekét. Nigar a kikötőben hajót keres amivel elhajózhat jó messzire a kislányával együtt, de a hajó csak egy hét múlva indul. Ibrahim magához kéreti Rüstemet, aki nagyon dühös az asszonyra. Ibrahim megfenyegeti az agát, ha bármi köze van Nigar és a lánya eltűnéséhez, akkor saját kezűleg fejezi le. Matrakos kiadta, hogy a pasa emberei az összes fogadót vizsgálják át. Nigarnak még időben sikerül elbújni a keresői elől.
 
Musztafa: Nem tartalak itt tovább Helena. Eredendő jogod, hogy szabadon élhess. Kiveszlek a háremből. Holnap reggel pedig hazamész a családodhoz. Nem lesz esküvő.
Helena: Musztafa.
Musztafa: Hercegnek születtem. Vannak szabályok és törvények, melyeket köteles vagyok betartani.
Helena: Értem. Nem szállhatsz szembe miattam az uralkodócsaláddal. Semmi baj. Tudtam, hogy ez lesz. Csak nagyon fáj Musztafa, mert reméltem. Viszont mindkettőnk számára ez a legjobb. Nekem sem való ez az élet. Nem is tudnám megszokni .Úgyhogy belátom. Miattad jöttem ide. S most miattad megyek el.
 
*Hürrem egy ládányi ékszert ajándékoz Mihrimahnak.
 
Hürrem: A nyakéked honnan van? Még nem is láttam.
Mihrimah: Zümrüt aga hozta nekem. Találta.
Hürrem: Mi az? Egy nap?
Mihrimah: Ühüm.
Hürrem: Csinos. Hogyha valamelyik nem kell az sem baj. Majd felajánlom az alapítványom tagjainak. Mond csak minden rendben ?Nincs valami amiről beszélnél?
Mihrimah: Nincs anyám. Jól vagyok.
Hürrem: Túl jól is. Mint aki nem is a földön jár. Látom...
Mihrimah: Ez nagyon tetszik. Megnézem.
 
*Zümrüt aga a folyosón szembetalálkozik Hürremmel. A szultána észreveszi, hogy az aga rejteget valamit, majd megszerzi tőle a levelet.
 
Ibrahim: Hol voltál, Taslicali? Miért nem jelentkeztél?
Taslicali: Csak nemrég hallottam, hogy keresel uram. Történt valami?
Ibrahim: Tréfálsz? Hogy került az uralkodóhoz az a levél, amit neked adtam?!
Taslicali: A szultánhoz? Nem tudom, a küldönc elment vele.
Ibrahim: Azt kértem, hogy személyesen te vidd! Ki mondta, hogy egy küldöncnek add tovább?! Hogy hibázhattál ekkorát?!
Taslicali: Bocsáss meg. Még egy fontos ügy miatt maradnom kellett.
Ibrahim: És mégis mi az a fontos ügy?
Taslicali: Szintén személyes, pasám. Egy asszonnyal kellett beszélnem.
Ibrahim: Egy asszonnyal? Taslicali. Ha én megbízlak egy feladattal, az legyen mindennél fontosabb. Többé elő ne forduljon.
Taslicali: Megígérem, pasám.
 
*Hürrem elolvassa a Mihrimahnak szánt levelet, majd megparancsolja Zümrütnek (nem árulja el, hogy ki írta) ,hogy adja át, de egy szót ne merjen ejteni arról, hogy ő is tud a levélben írt találkozóról.

Taslicali levele...
Szultánám. Sajnos holnap visszaindulok. De utamhoz nagy erőt adna, ha előtte még láthatnálak téged. Várlak délelőtt a belső kertben a kút mellett.
 
Szulejmán monológ...
Mik ezek a hangok, Szulejmán? Éberen, erősen fülelve is hallanád vajon? Kinek a könnyeit jelenthetik az esőcseppek? Mit sirat az égbolt? Hirtelen elsötétült komor arca kit takarhat? Barátét, ellenségét? Ha felnézel, láthatod? Megtudhatod? Minden, amit e világon teszel, dobok ezreit döngeti majd egyszer, ha elhagyod Szulejmán, ezerszer nagyobb viharral, soha nem múló égi bánattal vagy épp áldással vetélytársaid szemében. Most még nem tudhatod melyik érkezik el. Nem láthatod, miféle igazság rejtőzik a fátyolos sötét felhők mögött. A holnap aggodalma mindig élénk. Félelme rendre átjár bennünket, eljöveteléig nem találni benne biztos támaszt. Talán a szerelem az egyetlen ami előre utat mutat és rejt némi világosságot. Ám azon elindulva sem biztos, hogy fényét valaha is eléred. Döntsd el hát, hogy maradsz e bizonytalanságban, vagy kitörsz és sokak kárára vagy hasznára elhagyod ezt a földi létet. Hisz ismert, hogy az élet lelkünk börtöne s hogy a halál bár a testünket magához veszi,lelkünk szabadságát nem bitorolhatja. Így az egyszer valóban megleli az addig rejtett igazságot. De amíg falak gátolják, míg csak vakon sejtheti majdani útját, hogyan juthatna el hozzá. Egy olyan helyen ahol a hűség is hűtlen. Egy olyan helyen, ahol minden hazugság Szulejmán. Egy olyan helyen ahol nem látsz a fátyol mögé, mert a felhők ügyelnek rá, hogy mindent elrejtsenek.
 
 
*Fatma legnagyobb örömére, Helena elhagyja a háremet.
*Mihrimah találkozik a belső kertben Taslicalival, de Hürrem lefüleli őket.
 
Taslicali: Hogy mit hoz a jövő, nem tudom. De ígérem kitalálok valamit. Meglelem a módját, hogy veled lehessek. Rejtőzködés, titkolózás nélkül teljes boldogságban.
 
Hürrem: Idegen szolgáló egy itteni szultána szemébe sem nézhet. Te meg kihívod ide és még a kezét is megfogod? Mire véljem ezt?
Taslicali: Hibáztam. Bocsáss meg. De nem volt semmi rossz szándékom.
Hürrem: Elhiszem, ahhoz ész is kéne. Mióta megy ez így, halljam?
Taslicali:Már nem tudom.
Hürrem: Dehogyisnem.
Taslicali: Még hadjáratunkról visszatérve, itt a palotában találkoztunk.
Hürrem: Taslicali Yahja. Remélem tudod, hogy az életed most az én kezemben van.
Taslicali: Szultánám. Vétkemért vállalom a felelősséget. De szavamra, hogy a lányod iránt érzett szerelmem, őszinte. A legmélyebb tisztelettel közeledtem felé.
 
Hürrem: A merészséged vonzó. Kár, hogy ostobaságod tüzeli. Meghagyom az életedet, de csak azért, hogy Mihrimah ne keseregjen.
Taslicali: Fejet hajtok kegyességed előtt szultánám.
Hürrem: Ennek a kegyességnek azért az ára is meg lesz. Gondolom, már sejted.
Taslicali: Parancsolj velem.
Hürrem: Soha többé nem mész a lányom közelébe sem. Értetted? Vagy abban a pillanatban meghalsz.
 
Mihrimah: Ne bántsd. Ő semmit sem vétett. Én kértem, hogy legyen ott. Én hívtam.
Hürrem: Hallgass el! És ha más látja ezt meg?! Szerinted mit gondolnának rólad? Nagy szerencséd, hogy én jöttem. Szégyen. Nem csak az, hanem, hogy hazudozol.
Mihrimah: Nem mertem elmondani.
Hürrem: Ha valamit nem mersz elmondani, akkor azt nem csinálod!
Mihrimah: Validém. Kérlek, könyörülj rajtam. Tényleg fontos nekem.
Hürrem: Egy szolgáló? Ha nem ismernélek, azt hinném, hogy belehabarodtál.
Mihrimah: Mert így is van.
Hürrem: Fogalmad sincs róla, hogy mi a szerelem, drágám.
Mihrimah: Amikor meglátom, a szívem rögtön hevesebben dobog. Éjjel-nappal csak rá gondolok, ő jár az eszemben. Tán nem ez a szerelem?
Hürrem: Mihrimah, ne csapd be magad. Ez nem szerelem. Csupán gyermeki fellángolás, ami múlandó.
Mihrimah: Már nem vagyok gyermek, ne mondd.
Hürrem: Igen, persze, felnőtt lettél. Tudom jól. A lelked mi gyermeki és sérülékeny, így értem. Szépséged pedig oly páratlan, hogy aki meglát, rögtön téged akar. Taslicali is egy az ilyen reménytelenek közül.
Mihrimah: Mi lesz vele?
Hürrem: Rajtad múlik, Mihrimah. Ha megígéred, hogy többé nem találkozol vele, életben hagyom.
Mihrimah: De szeretem.
Hürrem: Ne szeresd.Halljam...
 
 
Online:https://www.youtube.com/watch?v=qH3ah0bkwLw&feature=youtu.be
 
Forrás:www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun AK. all@rights reserved
A jegyzet engedély nélküli felhasználása vagy forrásoldal nélküli másolása tilos!
Következő rész:2015.12.09 21:25-kor az RTL Klubon!

Trivium Kiadó ajánlata

Hírlevél

Kapcsolat

A Trivium Kiadó webáruházát, melyben számtalan izgalmas, érdekes, szórakoztató könyvre lelhet a Keleti irodalom remekein át az Üzleti könyvekig, az alábbi linken éri el:

http://triviumkiado.hu

Tudta azt, hogy közvetlenül a kiadótól való rendelés min. 20%-kal kezdvezőbb áron történik, mint a könyvesbolti teljes fogyasztói ár?

Amennyiben kérdése van, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével keressen meg minket és kollégánk hamarosan választ küld Önnek!

Név * 
E-mail * 
Üzenet * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Facebook