Szulejmán 3. évad 141. rész (2015. 09.16.)

Afife: Úrnőm, én pusztán teszem a dolgomat. Minden háremhölgyet ,így őt is kötelező védenem.

Hürrem: Mint minden háremhölgyet. Ezek csak szavak, Afife asszony. Amikor én idekerültem, emlékszem, a kutya sem vigyázott rám. Sőt, éppen, hogy mindenki ellenem volt. Ibrahim pasa, Hatice szultána, a megboldogult validénk, Mahidevran, mindegyik.

Naponta néztem szembe a halállal - tudod, az milyen? Megaláztatások sora. Büntetések. Mindig találtak rá valamilyen okot. Elmondtak a földön mindennek. Szívtelennek, boszorkánynak, soroljam.? De én eltűrtem az összes sértésüket ,kénytelen voltam. Hisz senki nem állt mellém. Míg Firuzét, mióta csak itt van, mindenki pátyolgatja. Ellentétben velem. Ő érte összefogtak. Hogyha lehet, még közvetve is nekem ártsanak, mert ma is ellenségnek tartanak. Nekem papolsz védelemről, Afife asszony? Gondolkozz! Őket meg is értem. Egytől egyig a tőlem vélt sérelmeket bosszulnák. Na de te? Ellened mit vétettem, mondd? Úgy lennél az ellenségem, hogy azt sem tudod, ki vagyok? És most ne a szultán hites asszonyát lásd bennem, hanem a nőt, akit megillet a védelem. Vagy annyit sem érek talán, hogy egy ágyasnak tekints engem?

Afife: Dehogy. Dehogyis, szultánám. Szó sincs erről. Nőt is, mint nagyasszonyt is tisztellek, de ettől még...
Hürrem: Nem azt kérem, hogy kivételezz vagy ne legyen előítéleted velem szemben. Parancsolni sem fogom ezt, pedig megtehetném. Csupán, hogy azonos mércével mérj. Ha itt minden nő védelmet kaphat, úgy engem is sorolj közéjük.
 
Nigar: Elmondtad bárkinek is, ami történt?
Firuze: Nem. Az rám és Hürrem szultánára tartozik.
Nigar: Azon gondolkodsz, hogy viszonozd neki, ugye? Ez igen bátor dolog, de ostoba is. Van már valami elképzelésed?
Firuze: Nem is egy, de most már ügyelek rá, hogy kivel osztom meg. Az uralkodóról tudsz valamit?
Mihrimah: Apámról? Miért érdekel az uralkodó?F ivéreimmel együtt még a vadászházban van. Tudod, ahová nem mentél végül. Nigar asszony? Nincs semmi tennivalód? Szerintem akad. Ha más nem, esküvőddel.
Firuze: Szultánám, mit vétettem, hogy ilyen ellenséges vagy velem?
Mihrimah: Még kérdezed is? Mindnyájunkat becsaptál. De anyámnak szerencsére van akkora hatalma, hogy ne tűrjünk el tovább itt.
 
Selim: Egy álom?
Rüstem: Úgy bizony, hercegem. Az Oszmán Birodalom közelgő megalakulását egy álom vitte hírül.
Beyazit: És kinek az álma?

Rüstem: Az ük-ük nagyapátok, Osman hán látta meg. Akkoron még csak bégségek voltak itt. Mígnem egy éjszakán Edebáli sejk megjelent neki. Sátrában - mint mondják -  csoda történt. Hirtelen Edebáli sejk kebelén felragyogott egy hold. Fénye pedig egyenesen Oszmán hán ölére világított. Ezután onnan szinte rögvest egy óriási fa emelkedett ki. Oly hatalmas és széles volt, hogy egyre terebélyesedő ágai eltakarták a napot, az eget. Gyökerei pedig benőtték a teljes földkerekséget. Árnyéka kiterjedt mind három ismert földrészre. Az emberek csodálatukban összegyűltek a fa alatt és mind egyszerre Oszmán hán nevét kiáltották. Kiáltásukat a hán a fülében hallotta, nagyon megrémült, de Edebáli sejk helyben megnyugtatta. Ők a te követőid, mondta. Oszmánként a szultánuk leszel és maradsz is örökre gyermekeidben.

I. Oszmán oszmán szultán : https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Oszm%C3%A1n_oszm%C3%A1n_szult%C3%A1n
Az álmokat ősidők óta használják jóslásra. Ha helyesen értelmezik őket, használhatók is. Annak a valaminek, vagy valakinek az idő nem akadály. Azt is lehet mondani, hogy neki nincs idő. Ma is képes reprodukálni régen elmúlt (elmúltnak hitt? még az "újjászületésről" is hallottam, hogy VISSZAFELE is lehetséges) eseményeket, mai aktualitással, és ha azt, akkor jövőbelieket ugyanúgy. Birodalmak születtek már ebből.
Eredeti történet: Oszmán, Ertogrul fia szerelmes lett Edebáli sejk szép lányába, Mal-Hatunba. A sejk kivárt - a lány kezére Szultánönü - a mai Inönü- Oszmánnnál sokkal tehetősebb ura is pályázott, és nem akarta elsietni a dolgot. Egyik éjszaka aztán, épp Edebáli házában, Oszmán álmot látott. A sejk kebeléből egy félhold emelkedett ki, teliholddá hízott, átúszott Oszmán kebelébe, és ott elmerült. Oszmán ágyékából ezután egy fa sarjadt ki, mely három tengerreés három világrészre vetett árnyékot A fa alatt állt a Kaukázus, az Atlasz, a Taurusz és a Hemusz hegysége, gyökeréből a Tigris, az Eufrátesz, a Nílus és az Iszter (Duna) eredt. Minden építmény tetején félhold csillogott, müezzinek kiáltása keveredett madárdallal és szablyákhoz hasonló levelű növények susogásával. Vihar támadt. A szélvész először Konstantinápolyt rombolta le, a város zafír és smaragd közé foglalt gyémántgyűrűnek látszott. Oszmán az ujjára akarta húzni, de ekkor felébredt. Edebáli sejk, miután meghallgatta az álmot, gondolkodás nélkül Oszmánoz adta a lányát feleségül. Az oszmán-török birodalom magva elvettetett.
 
*Szulejmán elmeséli Mehmetnek az álmát: "Volt egy álmom, amikor születtél. Egy nagy üres helységben álltam, ahol sejtelmes félhomály volt. Tapogatózva gyertyát kerestem, hogy valami világot gyújtsak.Á m ekkor hirtelen fény szűrődött be. Egyenesen a terem közepére világított és felismertem saját trónomat, annak közepén te veled."
Mehmet: Apám!
Szulejmán: Az úr adjon neked hosszú életet. Se bánat, se kétség ne gyötörjön soha, Mehmet!
*Szulejmán arra kéri Rüstemet, hogy szóljon Mehmet tanítóinak - mielőbb készítsék fel a fiát. Szándékai szerint pár hónapon belül kiutalja neki a megfelelő szandzsákot.
*Hürrem elkezdi keresni a legújabb szövetségeseit, akik majd Ibrahim eltávolítása után a segítségére lehetnek.
*Ibrahim fogadja a francia követet, Jean de La Forêt.
 
Valós történelem: Az 1535/1536-os követség tagjainak, az állandó követnek, Jean de la Forêt-nak, és a rendkívüli megbízottnak, Charles de Marillacnak sikerült elérniük Konstantinápolyt, ahol kereskedelmi szerződést kötöttek a Portával, de ezt a király soha nem ratifikálta.
1535-ben elhunyt Francesco Sforza milánói herceg,vele kihalt a Sforza család, ekkor kiújult a Habsburg–Valois háborús konfliktus. I.Ferenc király ismét szövetséget kötött Szulejmán szultánnal. Az 1536-os francia-török szövetség ürügye alatt a berber kalózok újra fosztogató hadjáratokat vezettek a Habsburg Birodalom területei ellen.
 
Jean de La Forêt: Károly, spanyol király tervbe vette, hogy egyesíti országával a nyugati államokat. Itáliát már behódolásra szólította és úgy hírlik, sikerrel. Ha ti nem álljátok útját, a szomszédos provinciák és Franciaország következhet. Azt beszélik, felesküdött a világuralomra.
Ibrahim: Károlynak sosem volt bátorsága ahhoz, hogy ellenünk harcba vonuljon. Most miért tenné? Kizárt. Amikor a seregeink végigvonultak a német területeken, javíts ki, ha tévedek, de a kisujját sem mozdította. És ő akar világuralmat? A mi szemünkben Károly nem más, mint egy elkényeztetett, gyáva piperkőc. Bocsánat. Majdnem elfelejtettem. A perzsa hadjáratunk idején azért volt annyi mersze, hogy megtámadja Észak-Afrikát.
Jean de La Forêt: Éppen ezért kérjük a támogatásotokat, pasa. Hogy megriadjon.
Ibrahim: Értem én. Értem. Használja csak ki távollétünket és legyen Tuniszban meg Algírban. Ostoba. Nekünk az az érdekünk, hogy Keletre ne induljon el. Rendben van. Királyod pontosan mit vár tőlünk és milyen feltételekkel? Beszélj!
Jean de La Forêt: Máltóságos pasa, Károly őrült tervét okvetlen meg kell akadályoznunk és jelen helyzetben Franciaország egyedül nem képes erre. A királyom ezért Szulejmán szultán hajóhadát hívná segítségül, hogy védjék partjainkat.
Ibrahim: És mivel hálálná meg segítségünket?
Jean de La Forêt: Franciaország büszke nemzet, aki nem hódol idegeneknek, ám ha a mi ellenállásunk megtörik Károly alatt, az egész keresztény világ ellenünk fordulhat.
Ayas pasa: A hitetlenek szava olyan, akár a kétélű penge. Mi a biztosíték, hogy a bajban nem vágtok meg?
Musztafa pasa: Jogos. A bécsi és a német hadjárat során mi Károly ellen vonultunk. Míg ti meg sem mozdultatok. Igaz?
Jean de La Forêt: Ha a fényességes szultán mellénk áll ebben a küzdelemben, az mindkét nemzetnek hasznos. Károly kétszer is meggondolná, hogy belépjen e az országunkba. Az pedig keresztülhúzná világuralomról szőtt álmait, így a keleti terjeszkedését is, ami úgy vélem, nektek sem mellékes.
Ibrahim: Tényszerűen, kézzelfoghatóan, mit kapnánk cserébe ezért királyodtól?!
Jean de La Forêt: Amennyiben a tengeri támogatást megadjátok és emellett harcászati felszereléseket, ellátmányt biztosítotok, úgy győztes csatát vívhatunk. Cserébe, illetve a fényességes szultán beleegyezésével országunk hajlandó veletek kereskedelmi megállapodást kötni.
Ibrahim: Ennyi? Ti megint csak ülnétek, mi meg harcoljunk? Hitünk értelmében az oszmán állam kapui minden rászoruló előtt megnyílnak, különösképpen, ha barátok állnak a küszöbön. Hanem ezért a fogadj Istenért valamicskét mi is elvárhatunk. Nem igaz? Egyelőre maradjunk annyiban, hogy továbbítom kérésedet az uralkodónak. Míg döntésre jut, élvezzétek tovább Isztambul vendégszeretetét.
 
*Mahidevran helyrerakja Helenat, amiért Musztafát a nevén szólítja.
 
Mihrimah levele Yahjanak ...
"Egyre gyakrabban választom költeményeidet társaságul, mióta elhagytad Isztambult. Ne aggódj, továbbra is nagy becsben tartom őket. Vigyázom a füzetedet, várva a napot, hogy személyesen adhassam vissza neked. Remélem, jó egészségnek örvendesz, s hogy ott Manisaban a bátyámmal boldog, napfényes időket éltek. Sajnos Isztambul és vele a lelkem egyre inkább borongós, amióta elmentél."
 
Mihrimah: Nagyuram, ke küldj el. Napok óta arra várok, hogy beszéljünk. Bocsáss meg. Tiszteletlen voltam veled, de hidd el, nem akartalak megbántani. Csak  mikor láttam anyám szomorúságát, egyébként nem tudta, hogy nálad jártam. Csúnyán le is korholt. Kérlek, ne haragudj.
Szulejmán: Ilyet soha többet!
Mihrimah: Szavamat adom. Nem fordul elő. Megígérem neked.
 
*Hürrem, Sümbül segítségével tőrbe csalja Ibrahimot.
*Ibrahimnak nem tetszik, amiért a szultán nagyobb hitelt ad Ebussuud Efendi szavának, mint az övének.
*Hatice örökbe szeretné adni Nigar kislányát.
*Sümbül lebuktatja a bábát, aki Esmanurt jött megvizsgálni.
 
Hatice: Szóval, miért jöttél Hürrem?
Hürrem: Drágalátos urad szíve még mindig Nigarért dobog. Eszébe sincs lemondani róla.
Hatice: Hazugság minden szavad!
Hürrem: Ha nem hiszed, amit mondok, győződj meg róla. A márványlakban találkozgatnak. Az az ő kis szerelmi fészkük. Most is ott vannak. Menj és lásd a tulajdon szemeddel.
 
Ibrahim: Mit keresel itt, asszony?
Nigar: Pasám, én...
Ibrahim: Hürrem szultána áll e mögött is, ugye?
Nigar: Tény, hogy ő még hisz a közös jövőnkben és valóban ő küldött ide. De bármennyire is szeretném - tudom, hogy nem lehetek veled. És belenyugodtam.
Ibrahim: Akkor mit szeretnél tőlem?
Nigar: A segítségedet kérném, uram.
Ibrahim: Én neked már nem segíthetek. Távozz.
Nigar: Nem vehetsz semmibe, pasám. Ami történt, nem csupán miattam történt. Tudod, hogy szerettelek. És semmit nem vártam cserébe. Sose. tiltakoztam.Kezedbe adtam az életemet.Elfogadva mindent ami azzal jár.
Ibrahim: Ott kezdődik, hogy eltitkoltad a gyermekünket. Én ennek ellenére a gondotokat viseltem. Sőt, kiálltam melletted. Elküldtelek a testvéremhez. Csakhogy te ebből nem kértél. Azt választottad, hogy Hürrem szultána szolgálatába állsz, aki persze rögtön el is árult.
Nigar: És te ki mellé álltál, pasám? A saját gyereked gyilkosával...
Ibrahim: Elhallgass! Ne nevezd gyilkosnak az úrnődet. Ne merészeld! Hatice szultána soha egy újjal nem nyúlt a gyermekedhez, ahogyan más sem.
Nigar: Valóban ennyit jelentettem volna? Szerelmünk szikrája sincs már meg? Kérésemet még nem is hallottad. Ne félj, nem velünk kapcsolatos.
Ibrahim: Beszélj!
Nigar: Rüstem agához adjatok nőül!
 
Gülfem: Mondtam, hogy ne menj oda! Miért hallgattál rá?
Hatice: Nem voltam ott. Visszafordultam.
Gülfem: Örülök, hogy így tettél. Ez is csak rágalom. Ne adj hitelt neki.
Hatice: A hűtlensége sem volt rágalom. Te is tudod. Hónapokig csalt engem. Miért ne tehetné megint? Még bocsánatot sem kért. Meg sem bánta. Nem mertem, Gülfem. Féltem, hogy tényleg együtt lesznek. Mit csináljak? Hogyan lépjek túl ezen? Büszkeségem a porban hever.
Gülfem: Ne mutasd ki semmiképp! Hürrem éppen ezt akarja. Gyengeségeddel őt erősíted meg.
Hatice: Belefáradtam.
 
Szulejmán: Azt mondják, távollétemben ki sem léptél lakrészedből. Tudod, hogy nem kell félned.
Firuze: Összeszedem magam.
Szulejmán: Ki bántana téged?
Firuze: Az számít, hogy itt vagy, másra nem is gondolok.
Szulejmán: Mi ez itt? Mi történt veled? Beszélj! (Szulejmán észreveszi Firuze nyakán a kötél okozta zúzódásokat)
 
 
Hürrem: Elértél valamit nála?
Nigar: Megleptem őt, ahogy azt vártuk is, de meghallgatott. Azt hiszem, van némi remény, szultánám.
Hürrem: Igazán?
Nigar: Rákérdeztem néhány dologra és láttam, hogy zavarba jött tőlük. Úgyhogy a szíve mélyén szeret, ez szinte biztos.
Hürrem: Miből gondolod?
Nigar: Érzem.
Hürrem: Ha így érzed, vesd be nála minden bájodat, Nigar. Érd el, hogy ez kiteljesedjen. Most elmehetsz.
 
Forrás:www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun AK. all@rights reserved
A jegyzet engedély nélküli felhasználása vagy forrásoldal nélküli másolása tilos!
Következő rész:2015.09.23 22:00-kor az RTL Klubon!

 

Trivium Kiadó ajánlata

Hírlevél

Kapcsolat

A Trivium Kiadó webáruházát, melyben számtalan izgalmas, érdekes, szórakoztató könyvre lelhet a Keleti irodalom remekein át az Üzleti könyvekig, az alábbi linken éri el:

http://triviumkiado.hu

Tudta azt, hogy közvetlenül a kiadótól való rendelés min. 20%-kal kezdvezőbb áron történik, mint a könyvesbolti teljes fogyasztói ár?

Amennyiben kérdése van, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével keressen meg minket és kollégánk hamarosan választ küld Önnek!

Név * 
E-mail * 
Üzenet * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Facebook