Szulejmán 3. évad 131. rész (2015. 07. 09.)

Hürrem: Bárki más így érezne most a helyedben. De ne add fel. Az idő enyhíti majd sebedet.
Nigar: Ez nem egy seb, szultánám. Tömény fájdalom.
Hürrem: Nigar! Megbosszuljuk, ígérem.
*Gülsah jelenti Hürremnek, hogy Afife asszony Nigarért jött.
*Hatice Musztafa lakosztályában várja, hogy Afife asszony megjelenjen Nigarral, de bánatára nem ő, hanem Hürrem érkezik.
Musztafa: Nigar nem maradhat itt a palotában. Nem engedélyezhetem.
Hürrem: Elfogadom a döntésedet. S ha óhajtod, azonnal el is távolíthatod. Ám előbb szeretném tudni, hogy pontosan mivel is vádoljátok? Többeknek feltettem már a kérdést, de választ sose kaptam.

Hatice: Talán, mert nem tatozik rád, Hürrem.

Hürrem: Értem. Nos, ez esetben kénytelen vagyok találgatni. Mondjuk paráználkodott. Ez ugye a legsúlyosabb. Főbenjáró bűn. Mit törvényeink halállal büntetnek.

Nigar sem lehet alóla kivétel. Amennyiben tehát ezt gondoljátok, végezzétek rögtön ki. De akkor az ítéletnek vonatkoznia kell Ibrahim pasára is.

Hatice: A maradék eszed is elment? Te itt se törvénnyel, se mással ne példálózz! Téged ért sérelem?!

Hürrem: Hercegem.
Musztafa: Nénémnek igaza van. Ne avatkozz a személyes ügyeibe.
Hürrem: Egy újabb kitérő válaszadás. Szépen leplezitek a házasságtörést.
Mahidevran: Számtalanszor mondtuk, hogy ez nem a te dolgod. Ne foglalkozz vele.
Hürrem: Azért ha megengeditek, kikérném erről a Seyhülislam véleményét is. Csak, hogy tudjam, én esetleg mire számíthatnék.
Hatice: Ezt meg se próbáld!
Hürrem: Olyannyira megpróbálom, hogy az egész ország ismerni fogja a pasa és Nigar viszonyát.
Hatice: Ezzel most megint mi a célod?
Hürrem: Hogy mit érek el, az csakis tőled függ, szultánám. De megkönnyítem a döntésedet. Vagy mindenki tudomást szerez a kínos ügyedről, vagy várunk az uralkodó hazatérésére és elé visszük.
Musztafa: A nép semmiképp sem szerezhet erről tudomást. Az nekik most olaj lenne a tűzre. Különösen a pasa révén.
Mahidevran: Akkor hogy előzzük meg? Mit tegyünk?

Hatice: Nigar ügyét illetően kivárjuk az uralkodó visszatérését. Megengedem, hogy a palotában maradjon, de felügyelettel.
Hürrem: Helyesen döntöttél, szultánám.
Hatice: De amint a bátyám itt lesz, úgy számolj, hogy te is mész innen, nem csak Nigar. Mert azt nem fogja eltűrni, hogy megfenyegetted a családját. Afife asszony.
Afife: Parancsolj, úrnőm.
Hatice: Nigar felügyeletét terád bízom. Még véletlenül se lássam őt e falak között.
 
*Barbarossa Itália partjait ostromolja. Célja, hogy Giulia Gonzagat Isztambulba vigye a szultánnak.  
Giulia Gonzaga 1513.április 16-án született, egy reneszánsz kori olasz nemes hölgy. 1534.augusztus 8-9-én éjszaka Barbarossa megtámadta Fondit, hogy elrabolja őt és Szulejmán szultánnak vigye. A támadást az oszmán nagyvezír, Ibrahim pasa rendelte el. A pasa célja az volt, hogy bejuttassa őt a szultán háremébe, ezzel kiszorítva onnan Hürrem szultánát. Barbarossa és serege szinte mindenkit lemészárolt Fondiban, de Giulianak sikerült megszöknie a tengerek kapitánya elől. Egy Nápolyi kolostorban talált menedékre. 1566-ban, 53 éves korábban halt meg...
Ibrahim monológja...
"A lélek is egy vért, Ibrahim. Gúnya, ha tetszik, öltözet. Neked kell fölvenned és nem annak téged. Szépsége vagy épp kopottsága abban rejlik, hogy honnan jöttél, hol tartasz és meddig juthatsz még szemléleted útján, melyen rengeteg az elágazás. És rengeteg a visszafordítónak ható akadály. Tisztasága a legnemesebb rang, mit ha megőrzöl, minden magaslatra elérsz, és ha óvod makulátlanságát, odafent is tart. És nem lesz erő ami a csúcsról letaszíthatna. Viseld őt, de közben urald. Hallgass rá és kövesd.
Szulejmán megérkezik a táborba...
"Kié ez a szempár? Kié ez a remegő hang? Kinek a félelme bújik meg e vért alatt? Bárki legyen is, mondd meg neki, hogy ettől még nem lesz szultán."
*Hürrem és Firuze a kertben sétálnak.

Mahidevran: Ez a legújabb, hogy cselédekkel barátkozol?
Hürrem: Cselédekkel? Kicsit sértő megszólítás, nem gondolod? Pláne egy hozzájuk hasonlótól. Mert attól, hogy szültél egy herceget, te sem lettél különb. Rabszolga vagy és meg is maradsz szolgalelkűnek. Az oly sokra tartott fiaddal együtt.
Mahidevran: Erre ne vegyél mérget. Fiam egyszer trónra kerül és belőlem validét csinál. Még te leszel, aki vagy, semmivel sem több. Ismertek között ismeretlen.
Hürrem: Ne ess megint abba a hibába, hogy előre tervezgetsz. Jövőtöket úgysem láthatod. Az uralkodó mindkettőtöket túléli, hiába is temeted.
Mahidevran: Nem ő ellene szólok. Pusztán azt vázoltam fel, mire te számíthatsz. Persze egy hadjárat mindig veszélyes. És, mert téged idézve, a jövőt úgysem látni. A szultánnal is bármi történhet. Miért ne lehetne, hogy többé vissza sem tér ide?
 
*Az uralkodó érezteti Ibrahimmal, hogy neheztel rá. Ennek nyomatékosításaként nem az ő javaslatát fogadja el, hanem Iszkenderét.
Szulejmán: Az államon belül nem lesz állam! Kiváltképp a perzsa vidéken. De ha tegyük fel, önállósulna, ki vezetné? Talán te?
Ibrahim: Dehogyis. Te jelölnéd ki, nagyuram.
Szulejmán: Bárkit állítanék az élére, a végeredmény ugyanaz lenne. Egy nap ellenségemmé válna.
*Rüstemnek eszébe jut, hogy hogyan ölte meg elődjét...
*Iszkender bemutatja Szulejmánnak, Ibrahim azon rendeletét, amiben szultánnak kiáltja ki magát.
*Sümbül átadja az uralkodó levelét Hürremnek.
Hürrem: Sümbül, mi ez itt? Nem értem. Sümbül aga! Ezt a levelet nem nekem írták. Becsaptak minket. Az a nő még életben van.
Sümbül: Szavamra, hogy élne még? Az uralkodó Nadja esetéről mindezidáig semmit nem tud. A levél csak ezt bizonyítja.
Hürrem: Látsz egyetlen nevet is? Ha Nadjanak írta, miért nem szólítja meg?
Sümbül: Ez valóban érdekes. Nem tudom, úrnőm.
Hürrem: Egyszerű. A lányt ártatlanul feláldozták a másik érdekében. Ki ez az ágyas, Sümbül?!
Sümbül: Szultánám, akárki is, ha ez a levél őt illeti, miért te kaptad meg?
Hürrem: Nem is sejted? Hatice szultána így akar felbőszíteni.
 
Gülfem: Milyen levél úrnőm?
Hatice: Az uralkodó Firuzenak szánt szerelmes szavai. Hürremnek továbbítottam.
Gülfem: Tessék? De hát miért, asszonyom?
Hatice: Hogy érezze át a fájdalmamat. Hogy nyílaljon belé is a mellőzöttség kínja. Bőven rászolgált erre. Én valahányszor csak lehunyom a szemem, Nigart látom mindenhol. S már épp szűnni éreztem, erre fel ő idehozza. Hát most visszakapta a kölcsönt.
Gülfem: Megértem a haragod, de így megtudta, hogy Firuze az. Már nem is tagadhatjuk.
Hatice: Ügyeltem rá, hogy nevét sehol se olvashassa. Nincs benne.
Gülfem: Kitörölted?

*Miután Hürrem Haticehoz rohan, hogy számon kérje - Firuze beoson a lakrészébe és elolvassa Szulejmán levelét amit neki írt.
 
Szulejmán szerelmes levele Firuzenak ...
"Ej, én szívemnek béklyója, csapdája, ketrecébe zárt fénye. Ej, én lelkemnek tündöklése, Firuze. Mint a köröttem feljövő csillagok jelentél meg, s mint a vöröslő kikelet hoztad új hajnalom, örökké tartónak hitt éjemre nappalom. Mit neked uralom, mit nekem földi hatalom. Mosolyod, illatod, érintésed adja legfőbb rangom. Szívem hárfáján amikor a te dalod sír fel, bánatom zugolyában is megtalálom helyem. Madárkám, te mennyekből idetévedt égi tünemény. Életem adnám most ajkaidért, és kérném, hogy életemet adhassam sokáig még. Gyönyörűm, te pillantásoddal lelkemig hatoló bűvölet, már egyetlen messzi sóhajod is életet ad nekem. Érzem, ahogy a vágyakozás tüze lassan elborítja testemet, így égek el Muhibbiként, míg poraimból újra fel nem élesztesz."
 
Hürrem: Ezt azért nem gondoltam volna. Levelet írsz az uralkodó nevében, csakhogy bosszants?
Hatice: Én írtam volna? A szultáni pecsétet pedig elkértem talán? Persze, hogy rosszul esik. Megértem. De mielőtt ócsárolni kezdesz, nem az én művem. Azt a szerelmes levelet az uralkodó írta.Ismerhetnéd szavait.Ki hitte volna,hogy más asszony iránt is érezhet ilyesmit.
Hürrem:Nem igaz. Nem érez. Megmondta.
Hatice: Akkor hazudott. Az öreget követi a fiatal - valahogy így mondtad annak idején, igaz?Te sem vagy már az a szépség, akinek olyan biztosan hiszed magad. Mindnyájunkat megtépáz az idő vasfoga. Tudom, elfogadni nem olyan könnyű. De hát ez az élet rendje. Elmúlunk. Mahidevran ideje után most a tiéd is a végéhez közeleg. Ne is akard visszafordítani az idő kerekét. Arra egyetlen ördögi tudomány sem képes. Megöletheted az összes lányt a háremben, azzal sem kapod vissza fiatalságod. Törődj bele a sorsodba, Hürrem.
 
*Firuze az ajtó mögül figyeli, ahogy Hürrem elégeti a szultán levelét..
*Hürrem szenved Hatice szavaitól...

Szulejmán levele Tahmasnak..
 
"Tahmas Bahadir! Mikor levelemet a kezedbe veszed, elsőként az jusson eszedbe, hogy birodalmam hasonlóképp tartja uralma alatt a négy égtájat, s hogy fermánjaimat kivétel nélkül mindenki elismeri. Királyokat, náladnál sokkal nagyobb hatalmasságok hullottak porba, ahonnan rabszolgaként emeljék ránk tekintetüket. Neked megadatott az esély, hogy önként ajánld fel szolgálatodat, és ezzel részesévé válj egy közelgő világuralom építésének. Hanem te nem éltél a lehetőségekkel, így az oszmán állam ellenségének kell tekintselek. Ragaszkodtál ahhoz, hogy Tebriz a sajátod maradjon. Fejedbe vetted, hogy uralni akarod a perzsa vidéket. Turántól egészen Szamarkand városáig. Ahhoz viszont már nem érzed elég bátornak magad, hogy célodért ki is állj. Helyette bujdokolva várod, hogy tovább álljunk. Nos, ebben ne is reménykedj. Maradunk utolsó csepp véretekig. Javaslom, állj ki hát igazadért és vívj meg velünk a területekért. Eképpen teljesedjék be az igazság istenének akarata, bármi légyen is az. A gyáva meg sem érdemli, hogy katonaruhát öltsön Sokkal inkább olyat, amit küldtem neki. Egy rettegő asszonyét, kinek kegyeiért soha senki nem fog vetekedni."
Szulejmán monológja...
"Szerte a világon csend és sötétség honol e percekben. Az utolsó apró fényeket is elnyeli a pillanat. Hanem ez a tünemény nem egy baljós kort idéz, az élet erőt gyűjt, hogy még jobban kiteljesedjék. Tekintsd hát voltaképpen ragyogásnak, Szulejmán. Egy hosszú álom végének, melyet hamarosan felvált a test és a lélek ébredése. Az ember mindenkiben önmagát látja, nem a másik különálló egyént. S ha fontosságát is érzi, arra törekszik, hogy egybe forrjon vele. Általa legyen még teljesebb az élete. Hanem ha ez sokáig nem sikerül, a fontosság égető fájdalommá lesz, marcangoló kínná válik, míg végül a lélekben új erőre kap a gyarlóság, a hiányérzet.Hirtelen elviselhetetlenné válik. A másik világ pedig érdektelenné. Míg végül összeforrás helyett elérkezik a különválás."

Szulejmán: Nem egyszer magyaráztam el neked, ha én előttem tiltakozol, az nem erősebbé tesz, gyengíteni fog. És lám, ott is van a félelem a szemedben.
Ibrahim: Igazad van, nagyuram. Mégis úgy gondoltam, jobb lesz ha ezt a kalandomat elhallgatom.
Szulejmán: Ha csak egy kis félreértés volna, a húgom nem kerítene ekkora feneket neki. De neked egy tartós viszonyod volt egy másik asszonnyal. Hosszú hónapokon át. Szinte már külön életetek volt. Nem tudom, miért hiszek még benned. Mellettem állsz, mégis mintha egy fal választana el tőlem. Ki tudja, mi mindent titkolsz még...
Ibrahim: Nagyuram, én...
Szulejmán: Adj hálát a sorsnak, hogy Hatice nem akar tőled különválni és megbocsát. Valamiért múlhatatlan szerelemmel kötődik hozzád. Óriási szerencsédre. Hanem én, Ibrahim. Én hogy bocsássak meg neked?
Ibrahim: Vállalom a felelősséget a tetteimért, nagyuram.
Szulejmán: A barátomnak tekintettelek. A testvéremnek. Semmit nem kértem, csak hűséget, őszinte szavakat. De társadat te a becsvágyban látod. Hogy nézzem el neked, hogy engem semmibe véve szultánnak kiáltod ki magad?!
 
Forrás:www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun AK. all@rights reserved
A jegyzet engedély nélküli felhasználása vagy forrásoldal nélküli másolása tilos!
Következő rész:2015.07.15 21:20-kor az RTL Klubon!

Trivium Kiadó ajánlata

Hírlevél

Kapcsolat

A Trivium Kiadó webáruházát, melyben számtalan izgalmas, érdekes, szórakoztató könyvre lelhet a Keleti irodalom remekein át az Üzleti könyvekig, az alábbi linken éri el:

http://triviumkiado.hu

Tudta azt, hogy közvetlenül a kiadótól való rendelés min. 20%-kal kezdvezőbb áron történik, mint a könyvesbolti teljes fogyasztói ár?

Amennyiben kérdése van, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével keressen meg minket és kollégánk hamarosan választ küld Önnek!

Név * 
E-mail * 
Üzenet * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Facebook