Szulejmán 3. évad 129. rész (2015. 06.24.)

Hürrem: Azt mondtad, fontos híred van. Hallgatom.
Rüstem: A pasa ügyéről lenne jelenteni valóm.
Hürrem: Tudok a perzsa terveiről, így ha azokról szólnál, ne fáradj.
Rüstem: Nem egészen azzal kapcsolatosan. És inkább mutatnám, mintsem mondanám.
Hürrem: A fejét, ugye?
Rüstem: Nem úrnőm, sajnálom. De ennek is örülni fogsz, úgy gondolom.
Hürrem: Ötletem sincs, mi lehet. Legyen, mutasd akkor!

Rüstem: Kis türelmedet kérem, azonnal láthatod.
Hürrem: Remélem, hogy nem újabb lovak.
Rüstem: Noha megint érkeztek gyönyörűek, szultánám, most nem azokat fogod látni.
Hürrem: Kit hozatsz? Miféle asszonyt? Nigar Kalfa?
Rüstem: Személyesen, úrnőm.
Hürrem: Ez hogy lehet? Kivégezték, nem?
Rüstem: Arra készültek, de megakadályoztuk. Hallottam, hogy kiakarod szabadítani, így a segítségére siettem. (Elmeséli miként szabadították ki Nigart.) Remélem, hogy most nem hibáztam.
Hürrem: Rüstem aga; el sem tudod képzelni, mekkora szolgálatot tettél nekem. Még most sem hiszem el, hogy látlak.
Rüstem: Az események érthetően megviseltkl,úrnőm. Napok óta meg sem szólalt.
Hürrem: Ki ne rémülne meg ilyenkor. Nigar, nem kell félned. Mellettünk jó helyen vagy. Percem agának üzenem, gondoskodjon róla és védje őt. Hívjon hozzá orvost és amíg az erejét vissza nem nyerte, sehol ne mutatkozzon.
Rüstem: Megértettem, szultánám.

Musztafa: Nagyuram, örömmel fogadtam kinevezésedet. Hatalmas megtiszteltetés ez. Pontosan tudom. Hanem...
Szulejmán: Hanem a hadjáratra szívesebben jönnél.
Musztafa: Félre ne értsd. Eszembe sincs a döntésed megkérdőjelezni...
Szulejmán: Hidd el magammal vinnélek, Musztafa. De a mostani hadjáratunk igen hosszú ideig is eltarthat. És távollétemben olyan emberre van szükség, aki a birodalomban fenntartja a rendet és távol tartja tőlünk az ellenségeinket. Neked pedig, mint szandzsákbégnek most már van tapasztalatod.

*Hürrem hálás Firuzenak, amiért enyhítette Cihangir fájdalmát. Cserébe engedélyezi a lánynak, hogy időnként kimehessen a kertbe.
*Hürremnek nincs ínyére, hogy Musztafa az uralkodó lakrészébe költözik, amíg Szulejmán vissza nem tér a hadjáratról.
*Firuze kihallgatja Hürrem és Gülsah beszélgetését.

Gülsah: Nadjara kitaláltál valamit?
Hürrem: Ha rajtam múlna, már nem élne. Az én helyembe senki nem léphet, de nem bánthatjuk, amíg itt van az uralkodó. Egyelőre várunk. Ha viszont elment, ezzel a lánnyal olyan példát fogok állítani, hogy a szultán közelébe többet egyetlen ágyas sem merészkedik.

Afife: Mit keresel itt?
Firuze: Bocsánat, hogy zavarok. Az előbb hallottam Hürrem szultána és Gülsah beszélgetését. Készülnek valamire Nadjaval. Félek, hogy nagy bajban van.
Afife: És tőlem mit vársz?
Firuze: Hogy csinálj valamit! Nem hagyhatod, hogy bántsák.
Afife: Már nem rajtam múlik.
Firuze: Akkor viszont még ma kiváltom. Nadja a barátom. Hogy miattam baja essen, azt nem engedem meg. Egyáltalán miért van erre szükség?
Afife: Firuze, el kell nyerned az uralkodó kegyét. Ennek most ára van. Az a lány sajnos a körülmények áldozata. Én sem örülök, de felsőbb érdekek kívánják. Miért hagytam, hogy belerángassanak?
Firuze: Meghal?
Afife: Remélem nem. Addig ez a dolog nem fajulhat.
Firuze: Ígérd meg nekem.
Afife: Szavamat adom.

Musztafa: Nekem is harcolnom kellene, nem itt ülni.
Mahidevran: Te harcod itthon vár téged. Az uralkodó olyan felelősséggel ruházott fel, mint ezidáig senki mást. Egy birodalom szultánját fogod képviselni. Hürremre visszatérve, én már nem is tartok tőle. Hamarosan eltűnik, hogy híre hamva se marad.
Musztafa: Ezt megint hogy értsem?
Mahidevran: Annyi történt, hogy sok év után az uralkodó érdeklődni kezdett egy másik nő iránt. Napok kérdése és végleg megszabadulunk ettől a kígyótól.

*Fatma Musztafa után siet és felajánlja neki a szolgálatait, de a herceg finoman elutasítja őt.

Szulejmán: Cihangir nagyon jó kedélyű. Allahnak hála, amiért megsegítette.
Hürrem: És szolgálónknak.Varázslat, amit a kezében őriz. Enyhítette a fájdalmát. Talán végleges gyógyírt is tud rá.
Szulejmán: Feltétlen higgy ebben. Az Úr tenni fog róla, hogy találjon.
Hürrem: Holnap útra kelsz, és ki tudja, meddig távol leszel megint. Igaz, tőlem így is távol vagy. Alig láthatlak. El sem tudod képzelni, hogy mennyire fáj. Számomra a mellőzöttség eddig ismeretlen érzés volt. Szulejmán, muszáj megkérdeznem: érzel valamit az új ágyasod iránt? Kérlek, válaszolj. Úgy hiszem, ez jár nekem. Jelent neked bármit is a lány, kinek a lila kendőt adtad?
Szulejmán: Nem.
Hürrem: Mindig tudtam. A szerelmednek én vagyok a záloga. Semmilyen ágyas, semmilyen nő ezt nem másíthatja meg.

*Ibrahim meg szeretné jutalmazni Szinan agát.
*Tahmas mindenféleképpen meg akarja tartani Tebrizt - sem tárgyalni, sem egyezkedni nem akar az oszmánokkal." Mi a perzsa vidék oroszlánjai vagyunk. Soha senki előtt nem hajtunk fejet. Az egyetlen dolog, amit Szulejmán Tebrizből elvihet, az a hadvezére feje lesz!"

Hatice: Rég láttalak ilyen feszültnek. A helyedben én sem lennék nyugodt.
Hürrem: Nincs mitől félnem.
Hatice: Még valóban nincs, de hamarosan lesz, ha nem maradsz veszteg.
Hürrem: Szultánám, én nem Nigar vagyok. Vigyázz nagyon.
*Szulejmán elbúcsúzik Haticetől, Hürremtől, Mahidevrantól és Gülfemtől...
Hatice: Ha jól tudom mondandómnak a legapróbb jelentőséget sem tulajdonítod majd, de azért teszek egy próbálkozást. Nadja, mint az uralkodó új kegyeltje, e pillanattól személyes védelmem alatt áll. A közelébe ne menj, s ha egyetlen haja szála is meggörbül ez idő alatt, te leszel érte a felelős.
Hürrem: Már elmondtam néhányszor, hogy legkevésbé sem foglalkoztat ez az egész. Az uralkodó világosan a tudtomra adta, hogy semmilyen érzelmet nem táplál felé.
Mahidevran: Én csak örülök, ha ebben a hitben élsz.
Hatice: Mahidevran, nem kell. Azért ebben egyezzünk meg, jó? Hagyd azt a lányt.
Hürrem: Bár én is ezt mondhattam volna neked Nigarról, ugye?
Hatice: Nigar megfizetett a bűnéért.
Hürrem: Mit tegyünk hozzá, nem egyedül követett el. Na és azt mivel érdemelte ki, hogy a lányát is elvetted?
Hatice: A gyermek halva született, Hürrem.
Hürrem: Igen, ez egy jó érv. De kíváncsi vagyok, a pasa mennyire hiszi majd el. Mert hát ő náluk igazi szerelemgyerekről beszélhetünk.

*Firuze könyörög Kiraz agának, hogy hadd lássa Szulejmánt, mielőtt elmenne.
*Szulejmán parancsba adja Afife asszonynak, hogy kísérje őt Firuze lakrészébe.

Firuze: Bántott, hogy tőlem el sem búcsúztál.
Szulejmán: Sose tennék veled ilyet. Különösen, hogy szülőföldedre készülök Ugye tudod?
Firuze: A szívem veled lesz, nagyuram. Imádkozom, hogy épségben hazaérj. Legyen mindig nálad, jó?
Szulejmán: Mit kaptam? Szerelmünknek vértje ez. Ereje megóv téged a bajtól és segít, hogy utadon ne tévedj el.

*Szulejmán szenvedélyesen megcsókolja Firuzet.
*Hürrem meglátja, amint Szulejmán távozik a háremből - a kedvencek emeletén pedig Nadjat és Afife asszonyt.
*Musztafa tudni szeretné Rüstemtől, hogy mi történt az elődjével.
*Musztafa Üsküdarig kíséri Szulejmánt.

"Ibrahim szultán törvényes rendelkezései. Bárki, aki Tebriz városában rabolni vagy fosztogatni kezd, azonnal halálbüntetéssel felel a tettéért."

Iszkender: Te adtad ki uram, hogy Ibrahim szultán legyen a megszólításod?
Ibrahim: Igen, én. Talán van valami akadálya?
Iszkender: Már hogy ne lenne. Ez a cím téged nem illet meg. Attól,hogy bevetted Tebrizt még nem lettél uralkodó.A szultán alattvalója vagy,mint itt mindnyájan.
Ulama:Ha a perzsa sah önkényesen felvehette ezt a címet és a szandzsákbégektől egészen a hánokig mindenki így szólítja őt.Akkor a pasára,mint legyőzőjére átragad a sah minden egyes tisztsége.Törvényesen.
Iszkender:Ő nem a szultán pasa.Elfogadhatatlan amit teszel.
Ibrahim:Iszkender Cselebi.Akkor újfent elmondom neked.Engem teljhatalommal bíztak meg.Vagyis azt tehetek amit akarok.Jogomban áll bármilyen tisztséget fölvenni ha az állam érdeke megkívánja és ezáltal biztosíthatom a rendet.
Iszkender:Bármire is hivatkozol pasám,az uralkodói címet én neked jóvá nem hagyom.
Ibrahim:Tőled nincs is rá szükségem.
Iszkender:Pontosan tudom,hogy az elfoglalt területek egyeduralmára törekszel.Ami a legkevésbé sem szolgál államérdeket.A szultán ezt már nem fogja elnézni neked.

*Ibrahim jelentést kap arról,hogy Tahmas még mindig Tebriz alatt állomásozik.

KONYA
 
 "Jöjj.Bárki légy emberfia,kerülj beljebb.Légy akár gyaúr,akár messzeföldi,esküdt bálványimádó,akkor is gyere.A mi templomunk nem a reménytelenség szentélye.Ha bűnös vagy és vezekelnél,úgy csak gyere. Itt nem vetünk más magot a földbe, csupán a szeretetét. Itt nem vetünk más magot e szentelt földbe, mint a szeretetét. Emberfia, gyere. Kerülj beljebb. Szabadulj meg a béklyótól. Itt én vagyok te, te pedig én. Nincs olyan, ki falaink között nem egyenlő. Értem szóló imáidat mind meghallgatom, ha betérsz, hogy majdan áldásomat adjam, mikor egy napon sírodig érsz. Az égbolt, mely számtalan csillagot ringat kebelén. Lehet bár végtelen, beláthatatlan, Allah mégis akarata szerint ébreszti és forgatja a sötétben a fényeit. Szegény lelkem. Forogj te is így a Kába kő körül, mint koldus keringj elő a gazdagon rogyadozó asztalok mögül. Részegítsen az Úr szerelme, ki semmiből teremtett mindenséget. Lábad, karod, kezed elhomályosul a teremtő világában, hogy törzsed akár a születő bolygó gyújtson fényt az éjszakában. Immár nem csont, vér és hús jelenti testedet. Az öröklétnek szíve, lelke forog benned egy elérhetetlennek hitt mennyei tájnak tükrében. Elérkeztél oda, hol eggyé válik a tűz,s a jég. Hol egymásé lesz a vágy, a kéj. Hol megszűnik a mindig fájó ébredés, és vele az állandó igaz útkeresés. Hisz földi valónk nem más mint a sárba tiprás. Porból lopott testünk a kárhozat, nem menti meg semmilyen tisztulás. Ha nem a szív és a lélek tűzben kovácsolódott, s mint minden csillag az égen, Isteni parancsra lángol. Így találja meg hasonló a hasonlót, ellentéte a párját. Így leli meg idelent az emberfia, pillanatnyi nyugalmát. Mert a végtelen boldogság egyedül a végtelenben várhat miránk. Ej, emberfia. A te léted még gyerekcipőben jár, Istenednek udvarán.Egy életnek látszó semmiség vagy csupán, s még nem érted meg az égi igazságot, addig marad is láncod a tudatlanságod."

Forrás: www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun AK. all@rights reserved
A jegyzet engedély nélküli felhasználása vagy forrásoldal nélküli másolása tilos!
Következő rész:2015.07.01 21:20-kor az RTL Klubon!

Trivium Kiadó ajánlata

Hírlevél

Kapcsolat

A Trivium Kiadó webáruházát, melyben számtalan izgalmas, érdekes, szórakoztató könyvre lelhet a Keleti irodalom remekein át az Üzleti könyvekig, az alábbi linken éri el:

http://triviumkiado.hu

Tudta azt, hogy közvetlenül a kiadótól való rendelés min. 20%-kal kezdvezőbb áron történik, mint a könyvesbolti teljes fogyasztói ár?

Amennyiben kérdése van, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével keressen meg minket és kollégánk hamarosan választ küld Önnek!

Név * 
E-mail * 
Üzenet * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Facebook