Szulejmán 3. évad 122. rész (2015. 05. 06.)

Ibrahim: Tahmas és a seregei tehát valahol itt, Tebriz környékén állomásoznak.
Musztafa pasa: Hírszerzőink legalábbis ezt jelentették. Fontos terület. Ha uralmunk alá kerülne, az egész perzsa világra hatással lehetnénk.
Ibrahim: Nem az a cél, hogy az uralmunk alatt legyen. Hanem az,hogy béke honoljon arrafelé.
Iszkender Cselebi: Béke csak ott van, ahol uralom is, ha megengeded  pasa.
Ibrahim: Köszönöm az észrevételt. Tartós katonai felügyeletet nem biztosíthatunk, és amint elhagynánk ezt a vidéket, a helyi bégek újra felosztanák maguk között. Ez a szeldzsukok ideje óta így megy. Hiába aratott egykor Szelim szultán is fényes győzelmet fölöttük, a helyzet mindig visszarendeződött.
Matrakos: Úgy te mit javasolsz pasám? Nyilván van ötleted.

Ibrahim: Először is a Safavidákat eltüntetjük a föld színéről. Ezt követően nyitunk egy olyan helyhatóságot, melynek élén egy, az oszmán házhoz és Szulejmán szultánhoz hű, erős kezű kán foglal majd helyet.
Iszkender Cselebi: Jól értem, hogy egyfajta gyarmatot kellene létrehoznunk?
Ibrahim: Perzsiát nem lehet Isztambulból irányítani Iszkender Cselebi. Egy szigorúan oszmán fennhatóságú állammá kell formálni.
Iszkender Cselebi: Értem én. És ki lenne az az erős kezű vezető? Ezt is tudod már?
Ibrahim: Ezt ráérünk még eldönteni, úgy hiszem.
Iszkender Cselebi: Az uralkodó mit szól hozzá? Mert bizonyára vele is megosztottad elképzelésed ...
Ibrahim: Igazán szép és erős kard. Egy olyan embernek, aki nem forgatja. Hm? Remélem, hogy nem kell majd használnod, de azért vegyél néhány leckét. Az eligazításnak vége.

*Tahmas üzenetet küld Afsar bégnek: "Vezérünk parancsa, hogy végezzünk Ibrahim pasával és embereivel."
*Hürrem parancsára, Gülsah és néhány lány elindul, hogy a szultána igényei szerint berendezzék a valide lakrészét...viszont nem jutnak el odáig, mert Gülfem feltartóztatja őket.
*Rüsztem átadja Hürremnek Iszkender Cselebi levelét ...

"Mindenekelőtt örvendek készülő kinevezésednek. Ennek kapcsán szeretnélek további támogatásomról is biztosítani. Rüsztem aga, aki e levelet kézbesítette, egyik leghűségesebb emberem. Közös elveket vallunk, így ő is nagy segítségedre lehet. Távollétem alatt rajta keresztül bátran üzenhetsz. S ha bármilyen ügyedben tehetek érted, állok szolgálatodra."

Hürrem: Mi is a tisztséged?
Rüsztem: Főlovász, az uralkodó áldásával.
Hürrem:Jó szolgálója lehetsz, ha ilyen bizalmas feladatkörrel látott el.
Rüsztem: Szívből remélem, úrnőm.
Hürrem: Már ismered a levél tartalmát, ugye?
Rüsztem: Igen. Iszkender Cselebi felvilágosított.
Hürrem: Remek.

*Szulejmán a Seyhülislam halála esetén a Ruméliai Sadi Efendit szeretné a helyére...

Szulejmán (Ayas pasához): Add ki a palotába, hogy készüljenek Hizir Reis látogatására, hozzá méltó fogadtatással.

Kászim pasa: Nagyuram, mindnyájan tiszteljük és elismerjük Hizir kapitányt, de közismert az álláspontja a szultánátusi hivatalt illetően. Elvei pedig finoman szólva is hagynak némi kivetnivalót. Való igaz, hogy Algíri térségében helyreállította a rendet, és ottani beglerbégként már letette a kézjegyét ...

Szulejmán: Hizir Reis hosszú évek óta az oszmán állam szolgálatában áll, annak területén kívül is. Neki köszönhetjük, hogy seregünk a szárazföld korlátlan ura lett. Ám ez a tengerekről még nem mondható el. Már pedig ott is élre kell törnünk, melyhez páratlan hajóhad kell, és páratlan vezető vagy kapitány. Aki nem más mint Hizir Reis, akaratom szerint.

 

*Hümeyra egy trükk segítségével segít megszökni Silviának...

 

Hizir Reis: Akár vele is szökhettél volna. Nem? Aki egy olyan vihart túlél, annak ez a kis szellő meg sem kottyan. Emlékszem, amikor kimentettünk, perzsául beszéltél a matrózomhoz. Hamar megtanultad a nyelvünket. Ki vagy te asszony? Miért jó neked velünk? Hová tartasz?

Hümeyra: Inkább ki voltam, de annak jelentősége már nincs. Mert rabszolga leszek valamelyik úrnál, ahogy odalent mindenki más.

 

*Musztafa börtönbe záratja Bekir agát, amíg ki nem derül, hogy igazak-e a felhozott vádak ellene (zsarolás stb.)

*Hürrem dühös lesz, amikor megtudja, hogy Gülfem nem engedélyezte a valide lakrészének átalakítását.

*Kudret aga biztosítja Nigart arról, hogy még az éjszaka megszökteti őt.

 

Hürrem: Gülfem asszony; elárulnád, miért vitatod- mi több-  tiltod az átköltözésemet?

Gülfem: Mert szokásaink szerint a lakrésznek még üresnek kell maradnia, mit az uralkodó is nyomatékosított. Emlékezz! Mahidevran szultánának sem utaltuk ki.

Hürrem: Mondtam már néhányszor, azt hiszem. De neked akkor újra elismétlem: engem senkihez ne hasonlítsatok, főleg nem Mahidervanhoz! A lakrész pedig megillet. Fogadd el és törődj bele.

Hatice: Ezt egyikünk sem fogadhatja el! Megindokolta, nem?Mit nem értesz?

Hürrem: Szultánám...

Hatice: Néhány napja még Mahidevran esetében még te hivatkoztál a szokásjogra. Hangoztattad, hogy micsoda tiszteletlenség lenne a valide emlékével szemben. Nem így volt?! És most magadnak kiutalnád a lakrészét?

Hürrem: Szultánám, azóta szerencsére történtek változások. Mahidevrant lefokozták. A pasa tisztsége is ingatag, míg én a hárem élére kerültem.

Hatice: És a költözés a legfontosabb dolgod?

Hürrem: Eltelt a gyász ideje. Nem állhat örökké üresen.

Hatice: De bizony állhat. Ha örökké nem is, de még sokáig. Te is tudod. Itt csak és kizárólag a valide lakhat. Úgyhogy, ha majd egy szép napon valamelyik fiadé lesz a trón, akkor ő kiutalhatja neked.
Mahidervan: Allah óvjon minket ettől.
Hatice: Ám addig marad a sajátod és te törődj bele.

*Hürrem mindent el akar követni annak érdekében, hogy még idő előtt megszerezze a lakrészt.

 

Hatice: Mindent tönkretett. Nagyrészt Ibrahimot is miatta veszítettem el. Ideje,hogy feleljen a tetteiért. És így is lesz. Azt is megbánja, hogy a világra jött.

Mahidevran: Mi a szándékod szultánám?

Hatice: Élje át ugyanazt, amit mi hárman.

Gülfem: Ezt hogy érted?

Hatice: Keresni fogunk az uralkodónak egy új asszonyt.

Mahidevran: Így igaz. Ráadásul azóta Hürrem nagyon ügyel erre. Száműzi minden vetélytársát.

Hatice: Olyan lányt hozunk, akiről nem tud majd. Látom és meg is találom a nőt, aki véget vethet az uralkodó és Hürrem szerelmének.


*Hizir Reist ünneplő tömeg fogadja az Isztambuli kikötőben. A kapitány által hozott lányok zöme a szultán háremébe került, Hümeyra és több társa pedig a rabszolgapiacra.

Hizir Reis: Nagyuram, engedelmeddel szeretném átnyújtani ajándékomat.
Szulejmán: Megteheted.
Hizir Reis:Oszmán Birodalom és uralkodójának tiszteletével, fogadd tőlem Algír kulcsát, nagyuram.
Szulejmán: Újfent bizonyítottad, hogy szolgálatod nélkülözhetetlen. Oly vitézekkel mögötted, kiknek párját sehol a világon nem lelhetem. Algíria, melyért oly sokan áldozták életüket- hála nektek- az Oszmán Birodalom részévé válhatott.

*Az uralkodó a pasák által is viselt kaftánt ajándékoz Hizir Reisnek.
*Hatice szerint az uralkodó szívére az egyéniség hat és nem a külsö, majd megkéri Gülfemet, hogy az érkezett lányokat vegye a szárnyai alá.

Hizir Reis: Károly teljesen tehetetlen, nagyuram. A nyílt vízen rekedt. Miként csatlósa is, Andrea Doria. Csak vesztegelni tud.
Szulejmán: Bízzunk benne, hogy partot már egyik sem ér. Hasonló a helyzet Tahmas pasánál is, vesztegelni kényszerül. Meg sem próbál kitörni a helyéről. Se katonáit, se népét, egyedül önmagát védi gyáván.
Hizir Reis: Hiszem, hogy a pasa is napokon belül térdre kényszerül előtted, nagyuram.
Szulejmán: Ilyen derék vitézekkel, mint ti, pillanatok alatt elérjük ezt. Hizir Reis, a szilárd uralomhoz elengedhetetlen a teljes tengeri fennhatóság, mely nyilvánvalóan erős hajóhadat kíván. Arra kérlek, egészítsd ki a flottánkat és állj az élére, mint tengernagyom.
Hizir Reis: Tisztelettel vállalnám, de ezen megbízatás inkább a szárazföldön tartana engem. És nekem a víz az életem.
Szulejmán: Nem bánom, ha a vízről parancsnokolsz. Teljhatalommal ruházlak fel, annak érdekében, hogy meghódítsd a Földközi-tengert az Oszmán Birodalomnak.
Hizir Reis: Így még nagyobb tisztelettel el is vállalom.
Szulejmán: Ám előtte szeretném, ha Ibrahim pasával egyeztetnél.

Szulejmán: Hizir Reis útját mi biztosítjuk Aleppóba Ibrahim pasáig. Hódításait visszatértével kezdi meg áldásommal, és már tengernagyi minőségben.

*Tahmas parancsára Afsar bég és csatlósai rajtaütnek Ibrahimon és seregén. Feltett szándékuk, hogy megölik a pasát.

Hatice: Igaz, hogy máris találtál egy lányt?
Gülfem: Igen úrnőm. Épp öltöztetik, de beküldeni nem tudom, hogy fogom. Hürrem asszonyt nehéz lesz elkerülni.
Mahidevran: Pedig azt kell tennünk szultánám. Bejuttatni az uralkodóhoz, hogy ő ne is sejtse.
Hatice: Lássa csak, így elérjük, hogy gondolkodóba essen. Érezze, hogy az idő felette is eljár. Ha szembesül ezzel, őt ismerve, azonnal lépni fog.
Gülfem: Ez egyáltalán nem biztos. Illetve attól függ, hogy a szultán fogadja-e az új ágyast.
Hatice: Szerintem az teljesen mindegy. Tudja, hogy nem kockáztathat. Mindenképp beavatkozik majd.

*Sümbül meglátja, hogy egy lányt készítenek elő a szultánnak.

Hürrem: Sümbül agával még az este vegyétek szemügyre az összes új lányt,a  legszebbek holnaptól álljanak az én szolgálatomban. Ágyasok belőlük soha nem lehetnek.
Sümbül: Szultánám...
Hürrem: Tegyétek, amit mondtam! Kérdés nélkül!
Sümbül: Ahogy óhajtod úrnőm. És a készülődő lánnyal mi legyen?

*Gülsah, Hürrem parancsára megakadályozza, hogy a felkészített lány eljusson Szulejmán lakrészéig.
*Gülfem arra kéri az uralkodót, hogy mentse fel a tisztsége alól ...

Szulejmán: Miért nem?
Gülfem: Hürrem miatt.
Szulejmán: Ő kérte, hogy visszakozz?
Gülfem: Nem, de rendre akadályozza a munkámat. Nem engedi, hogy a legalapvetőbb feladataimat is ellássam. Ma estére is előkészítettem neked egy lányt halvetre, de útját állták és el sem juthatott ide. Hürrem szultána parancsára. Kiadta, hogy egyetlen ágyas sem léphet a lakrészedbe. Ilyen tiltáshoz nincs joga. Persze, ha erről te magad rendelkeztél, úgy visszavonom a panaszomat. Ha nem, azzal viszont a hárem intézményének megléte fölösleges.
Szulejmán: Jól van, elég. Mérlegelem a döntésedet. Azután értesítelek.
Gülfem: Nagyuram, ha szabad, akkor lenne egy másik észrevételem is. Nem csak az én életemet nehezíti. Hatice szultána is hasonlóan vélekedik róla.
Szulejmán: És ő miért?
Gülfem: Amiért a pasa titkolt viszonya kiderült. Mert hírét Hürrem vitte el neki. Nyilván ez nem lehet az ő vétke, de úrnőm valamiért mégis őt tartja felelősnek.
Szulejmán: Hürremet nem okolhatja emiatt. Ez egyedül Ibrahim bűne. Már bevallotta tettét.
Gülfem: Igen, én is tudom. De Hatice szultána ennek ellenére így gondolja. Talán, mert bűnbakot keres a fájdalmára. Akárhogy is, ez elharapózhat. Különösen, ha te elindulsz hadjáratodra. Addig mindenképp rendet kell tenni a háremben, uram. Én így nem tudok. Mást kell kinevezned. Így mérlegelj.
Szulejmán: Jól sejtem, hogy jelölted is van?
Gülfem: Igen, van. És vele gyorsan helyreállna a rend.
Szulejmán:Halljam hát ki az ...

Forrás:www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun AK. @All right reserved
Forrás:Saját megjegyzések és a sorozatból leírt párbeszédek...
A jegyzet engedély nélküli felhasználása vagy forrásoldal nélküli másolása tilos!

Trivium Kiadó ajánlata

Hírlevél

Kapcsolat

A Trivium Kiadó webáruházát, melyben számtalan izgalmas, érdekes, szórakoztató könyvre lelhet a Keleti irodalom remekein át az Üzleti könyvekig, az alábbi linken éri el:

http://triviumkiado.hu

Tudta azt, hogy közvetlenül a kiadótól való rendelés min. 20%-kal kezdvezőbb áron történik, mint a könyvesbolti teljes fogyasztói ár?

Amennyiben kérdése van, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével keressen meg minket és kollégánk hamarosan választ küld Önnek!

Név * 
E-mail * 
Üzenet * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Facebook