Szulejmán 3. évad 121. rész (2015. 04. 29.)

 *Barbarossa kapitány emberei kimentik Hümeyrát, aki hajótörést szenvedett.
Barbarossa: Lehetnek többen is?
Kalóz: Nem hinném. Alaposan körülnéztünk.
Barbarossa: Miféle hajó volt, Kiderült?
Kalóz: Nem. A vihar apró darabokra szaggatta. Kész csoda, hogy ez az asszony túlélte. Hanem az imént perzsául beszélt.
Barbarossa: Csekiszaszti. Muzulmán vagy?
Hümeyra: Hová tart a hajóhad?
Kalóz: Isztambulba a szultán hívására.

*Hürrem lokomát készíttet annak örömére, hogy átvette a háremet. Sümbül aga felügyeli, hogy a konyhában minden rendben zajlik-e. Gülsah pedig aranyat oszt a hárembeli lányoknak.
*Hatice megérkezik a palotába, hogy beszéljen az uralkodóval. Gülfem szeretné, ha átgondolná mielőtt végzetes lépésre szánná el magát, de a szultána hajthatatlan.

Hürrem: A pasa ügyét részemről lezártam. Foglalkozzunk inkább a sajátunkkal.
Sümbül: Szultánám, a szokásjog értelmében Ayas pasa léphet a helyére.
Hürrem: Alapvetően ezzel sem lenne bajom, csak ugye általa a tervem nehezebben kivitelezhető.
Sümbül: Tehát jobban örülnél, ha Iszkender Cselebit neveznék ki.
Hürrem: Benne teljes a bizalmam. De félek, idővel még nagyobb hatalomra törekedne. És megvan a kellő gazdagsága ahhoz, hogy befolyásos követőket állítson maga mellé.
Sümbül: Úgy olyan embert kell találnunk, aki minden kívánalmunknak megfelel.
Hürrem: Feltétel, hogy a dívánból kerüljön ki. Így első lépésben azok tagjait fogjuk megvizsgálni. Tudni akarom, kifélék, mifélék, de főképp, milyen barátaik és ellenségeik vannak.
Sümbül: Állok szolgálatodra. Ebben is.
Hürrem: A háremmel minden rendben?
Sümbül: Folyik a készülődés asszonyom. Ünnepséged pazar lesz.
Hürrem: Ne csak a hárem ünnepeljen. Városszerte állítsanak fel konyhákat. Aki eddig nem tehette, ma lakjon jól és persze küldjetek adományokat a kiírt alapítványoknak. A befolyásos családok, bégek, pasák mind részesüljenek. De ne feledjétek az idegen követeket sem. Tudja meg az egész földkerekség, hogy a háremet már én irányítom.

Szulejmán: Haticém. Látom rajtad, hogy bánt valami.
Hatice: Nagyuram, én is Ibrahimról szerettem volna beszélni.
Szulejmán: Történt vele valami?
Hatice: Úgy döntöttem, hogy különválunk.
Szulejmán: Biztos, hogy jól meggondoltad? Mi vitt erre az elhatározásra?
Hatice: Kérlek bátyám, ne kérdezz semmit. Csupán fogadd el és szentesítsd a döntésemet.
Szulejmán: Ahhoz tudnom kell az okát, mely ha valóban ezt kívánja, úgy természetesen megteszem. Beszélj, Haticém.
Hatice: Ibrahim egy másik asszonyt is tart mellettem.
Szulejmán: Ezt tőle tudod?
Hatice: Igen, elmondta nekem. Még csak nem is eltévelyedés. Házat vett a nőnek, teherbe ejtette és most arra várnak, hogy gyermeküket kihordja.
Szulejmán: Agák! Azonnal küldjetek Ibrahim pasáért!
*A folyosón Mahidevran szembe találkozik Gülfemmel, aki nem kíváncsi a szultána magyarázatára, mert jelenleg legjobban Hatice helyzete nyugtalanítja.
Hatice: Állítja, hogy szakított a nővel. S hogy az állapotáról nem tudott. De még ha igaz is, min változtat? Évekig együtt lehettek. Teljesen külön életet élt, minket kizárva. Hogy lépjek ezen túl? Nem tehetek úgy, mintha meg sem történt volna.
Szulejmán: Ki ez az asszony?
Hatice: Talán ez a legfájóbb pont. Kiderült, hogy egy újabb kígyót melengettünk a keblünkön. Nigar Kalfa. Egyelőre bezárattam, míg kitalálom méltó büntetését.
Aga: Nem találjuk Ibrahim pasát.
Szulejmán: Akárhol van, kerítsétek elő!
Aga: A kapuőrség szerint a kaszárnyákat látogatja. Óhajtod, hogy onnan is visszakísérjük?
*Ibrahim közben parancsba adja, hogy az ezred még aznap hadjáratra indul. (Nem várja meg az egy hetet)
Szulejmán: Próbálj megnyugodni, húgom. Meglásd, minden rendben lesz.
Hatice: Nem is akarsz ellene tenni? Meggyalázták a nevünket, uram. Hogy tűrheted?
Szulejmán: Haticém, nem fogom ennyiben hagyni. Jól mondod; ez a sérelem egész családunkat érinti, és okozói kíméletlenül megfognak fizetni érte. Feltéve, hogy valóban ezt szeretnéd. Ezért azt kérem, alaposan gondold végig. Most leginkább az indulat beszél belőled. A fájdalom, mely ilyenkor elvakítja az embert. Mérlegeld előbb józanul a döntéseid következményeit, és úgy hozd meg a neked legmegfelelőbbet. Szem előtt tartva gyermekeid érdekét is.
Hatice: Én ezt már ...
Szulejmán: Nem lebeszélni akarlak Hatice. Bárhogy határozol is, elfogadom. De a jövődet dacból ne tedd kockára. Kérlek.
*Hümeyra megígéri Silviának, hogy segít neki megszökni.

Matrakos: Uram, Tudod mennyire tisztellek, s hogy veled vagyok minden bajban. Ezúttal sem lenne másként. Mégis arra kérlek, próbáld valahogy helyrehozni. Sikerülhet. Hidd el. Láttasd a szultánával, hogy őszintén bánod és kérjed a bocsánatát.
Ibrahim: A bocsánatát? Saját asszonyomtól? És ha kérve nem megy, könyörögjek is? Tényleg ezt várod tőlem? Hm? Olyannak ismersz, mint aki nem viseli a tettei következményeit?
Matrakos:Dehogy. Én csak ...
Ibrahim: Csak, mi?
Matrakos: Lenne esélyed.
Ibrahim: Igen?
Matrakos: A szultána szeret téged. Az uralkodó meg fivéreként tekint rád. Egyik se akarná a halálodat, különösen egy nő ügy miatt.
Ibrahim: Ne beszélj ostobaságokat. Éppen a nők miatt folyik odakint a legtöbb vér.
Matrakos: És akkor már a tiéd is folyjon pasa? És a szultánt megkerülve indultál hadjáratra, ez sem bölcs dolog.
Ibrahim: Én nem hadjáratra megyek Naszuh Efendi, hanem a halálomba. Hogyha már vesznem kell, katonaként a harcmezőn hulljak el. Érted már?
Matrakos: És azt hiszed ezzel mindent megoldasz? Mit neked asszony, gyermek...
Ibrahim: Folytasd. Mondd ki bátran. Tudom mi a vége. Önző vagyok, ugye?! Hátrahagyok egy terhes nőt, meg minden mást is. Igen és nem láthatom egyik gyermekemet sem felnőni. Viszont biztonságban lesznek és élhetnek.

*Kudret aga biztosítja Nigart a segítségéről (Ibrahim által).
Mahidevran: Nigart is te árultad el, ugye? Ez nem csoda. Így akarod eltávolítani a pasát.
Hürrem: Ha tudtam volna a viszonyukról, bizonyosan kihasználom. De még csak nem is sejtettem. Mindegy. Egyszer minden titokra fény derül. Te is tapasztalhattad.
Mahidevran: Ne hidd, hogy ezt ennyiben hagyom Hürrem.
Hürrem: Megbocsáss, de mit tudsz tenni? Úgy rémlik napokon belül mész Manisaba a fiad után.

MANISA
Musztafát beiktatják (Szaruhán szandzsákbégje). Fidan parancsba adja, hogy estére készítsenek fel pár lányt a herceg szórakoztatására.

Ibrahim levele ...

"Kedvesem. Ez az első alkalom, hogy búcsú nélkül távozom és minden bizonnyal az utolsó is. Elfogadtam, hogy többé nem láthatlak téged, és kész vagyok vállalni tévedésem minden következményét. Ha valóban külön akarsz tőlem válni, tegyük azt. Bár ennél még halálos ítéleted se fájna jobban. Szultánám. Tudnod kell, hogy megbántam, amit tettem. Ahogy annak idején mindenről lemondva Pargába mentem a szerelmedért, most megint oda készülök, de már egy új életért. Gyermekeinket fájó szívvel Allah áldására és a te kegyeidre bízom úrnőm."

Ibrahim: Diyarbakírból Aleppóba megyünk. Ott csatlakozik hozzánk Ulama pasa és az ottani beglerbégek. Amint összeállt a teljes sereg, bevesszük Bagdadot. Egyszer és mindenkorra leszámolunk azzal a nyomorul Tahmas pasával és minden egyes talpnyalójával, majd új vezetőséget állítunk föl.

*Megérkezik Iszkender Cselebi is, akinek a terve, hogy a hadjárat során végképp megszabadul a pasától .. .
*Mahidevran próbálja meggyőzni Haticet, hogy mindenről csak Hürrem tehet. A szultána szerint nem számít, hogy Hürrem mi célból mondta el neki Ibrahim és Nigar viszonyát. A lényeg, hogy igazat mondott.
*Hürrem próbálja meggyőzni az uralkodót, hogy a legjobb lenne, ha Hatice és Ibrahim elválnának. Szulejmán "leállítja" Hürremet. Szerinte ugyanis ez a dolog csak a húgára és Ibrahimra tartozik.
*Mahidervan meglátogatja Nigart ...
*Musztafa együtt hál a választott ágyasával, majd eszébe jutnak Ibrahim és az apja intő szavai.
*Gülfem jelenti Hürremnek, hogy elkészült Mehmet lakrésze. Majd megjegyzi, hogy Hürremnek nem kellett volna elmondania Haticenek az igazat.

Hürrem: Tetszik az új lakrészed?
Mehmet: Igen anyám. Köszönöm neked. Végre igazi hercegnek érezhetem magam.
Hürrem:Néhány év és még annál is több leszel. Már látom is magam előtt, ahogy egy egész világ hever a lábaid előtt, és persze a legszebb asszonyok kényeztetnek téged.
Mihrimah: És én akkor mi leszek?
Hürrem: Bátyádnak legelső segítsége.
Mihrimah: Az nekem nem jó.
Mehmet: Pedig törődj bele. Szultán mégsem lehetsz.
Mihrimah: Majd meglátjuk.
Hürrem: Mihrimah, én tüneményem. Te is méltó helyre kerülsz. S hogy ezt nyomatékosítsam, amint átköltözöm a valide lakrészébe, neked is kiutalom a sajátodat.
Mihrimah: De oda nem költözhetsz. Ahogy más sem. Azt üresen kell hagyni. Így hallottam.
Hürrem: A mindenkori validénak ott van a helye.

*Az uralkodó kinevezi Rüstemet a főlovászának. Szulejmán arra kéri Rüstemet, hogy juttasson el egy ládát Ibrahimnak.
Szulejmán: Szeretném, ha ezt eljuttatnád Ibrahim pasának.
Rüstem: Értettem uram. Bizonyára nagy értéket rejt.
Szulejmán: Eléggé. Ügyelj rá, hogy kevesen tudjanak róla.
Rüstem: Magam viszem el hozzá. Persze, ha nincs ellene kifogásod. Parancsolsz még valamit?
Szulejmán: Nem. Elmehetsz.

Forrás: www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun AK. @all right reserved
A jegyzet engedély nélküli felhasználása vagy forrásoldal nélküli másolása tilos!

Trivium Kiadó ajánlata

Hírlevél

Kapcsolat

A Trivium Kiadó webáruházát, melyben számtalan izgalmas, érdekes, szórakoztató könyvre lelhet a Keleti irodalom remekein át az Üzleti könyvekig, az alábbi linken éri el:

http://triviumkiado.hu

Tudta azt, hogy közvetlenül a kiadótól való rendelés min. 20%-kal kezdvezőbb áron történik, mint a könyvesbolti teljes fogyasztói ár?

Amennyiben kérdése van, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével keressen meg minket és kollégánk hamarosan választ küld Önnek!

Név * 
E-mail * 
Üzenet * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Facebook