Szulejmán 2. évad 118. rész (2015. 04. 08.)

Hatice: Tényleg te vagy?

Nigar: Ki? Bocsáss meg úrnőm, de nem értem, hogy miről beszélsz.

Hatice: A te házad?

Nigar: Szultánám. Tudhatom idejövetelednek okát?

Hatice: A te házad?!

Nigar: Az enyém, igen. Habár ...

Hatice: Itt találkozgattok Ibrahimmal? Ebben a házban enyelegtetek, igaz?

Nigar: Tessék? Dehogy, szultánám. Hogy gondolhatsz ilyet? Közöttünk nincs olyan viszony.

Hatice: Kaptam egy levelet, Nigar. Az áll benne, hogy Ibrahim pasa hónapok óta hűtlen hozzám. Asszonya pedig itt él, ebben a házban. Halljam, igaz, amit állít? Talán tőle vagy várandós? Beszélj?! Válaszolj, te szajha vagy helyben kivégeznek!

Nigar: Szultánám... Bárki is állította ezt, hazudott. Esküszöm neked. A gyermek nem Ibrahim pasáé. Az képtelenség, magad is tudod.

Hatice: Úgy, ha valóban rágalom, hazugság... akkor azt mondd meg, kitől vagy terhes?! Azonnal, Nigar! Vagy szavamra, megölnek téged.

Nigar: Matrakos Naszuf Efendi. Ő az apja a gyermekemnek, szultánám.

Hatice: Naszuh Efendi. Biztos? (Visszaemlékezik arra amikor Nigar még azt mondta neki, hogy hiába próbálkoztak a Matrakossal, nem sikerült teherbe esnie.) Agák, vigyétek őt!

Nigar: Kérlek, ne tedd. Esküszöm, nem vétettem ellened. Higgy nekem. Igazat beszéltem.

Hatice: Az igazság kifog derülni Nigar. És akkor mindenki aki engem becsapott elnyeri méltó büntetését.

Nigar: Szultánám...

Hatice: Vigyétek!

* Mahidevran felháborodik, hogy Gülfem leállíttatta a valide lakrészének átalakítását (egy héten belül beszeretett volna költözni.) Mahidevran letámadja Gülfemet, aki elmondja, hogy az egész, Szulejmán parancsa volt és bizonyára Hürrem áll mögötte. Mahidevran beront Hürrem szobájába, aki végig higgadtan tűri a szultána szemrehányásait.

Beyazit: És mit fogsz ott csinálni?

Musztafa: Tanulok, mint az iskolában, Beyazit. Manisa egy hatalmas szandzsák. Az a herceg, aki azt megtanulja jól irányítani, egy napon az államot vezetheti.

Mehmet: Apánk is Manisaban lett uralkodó, igaz?

Musztafa: Igen.

Szelim: Akkor nemsokára te leszel a szultán? Apánk odaadja majd neked a trónját?

Musztafa: A teremtő áldásával apánk még hosszú ideig uralkodó lesz, és ezt mindünknek kívánnia is kell. Első az ő biztos léte, mi alattvalók csak azután jövünk a sorban. Persze nem tudhatjuk mit hoz a jövő, hogy a sors mennyire lesz hozzá kegyes.Így arra is készülni kell, hogy esetleg idejekorán lépek a helyére. Ha pedig így alakul, készen kell állnom.

Szulejmán és Musztafa matrakot játszanak. (az uralkodó persze legyőzi a fiát,de közben visszaemlékezik az édesapja szavaira.)
Selim han: "Büszkeséggel tölt el, hogy láttalak felnőni téged és ilyen erőssé lenni. Bánt is ugyanakkor, hogy emiatt el kell válnunk. Érettségeddel kikerültél oltalmam alól, Szulejmán."

Szulejmán monológ "Uram, add, hogy vérem ellen fordulnom sose kelljen. Ha ez lenne a sorsom, inkább most szakítsd meg fonalát. Vedd szemem világát, hogy ne lássam annak fájdalmát. Tépd ki szívemet, hogy ne érezzem minden kínját. Vedd magadhoz lelkemet, hogy egymagad viseld a kínok súlyát."

Beyhan: Találkoztatok?

Hatice: Hadd ne beszéljek most. Erre most egyébként sincsenek szavak.

Beyhan: Úgy érted, a levél nem volt alaptalan?

Hatice: A legkevésbé sem.

Beyhan: De mégis mi volt?

Hatice: Ibrahim valóban hűtlen hozzám. Saját szememmel láttam azt a nőt. Talán még gyermeket is nemzett neki, ugyanis várandós.

Beyhan: Magasságos ég!

Hatice: Éveken át kígyót melengettem a keblemen. Gyanútlanul.

Beyhan: Ezt hogy érted, húgom? Régről ismered, hogy ezt mondod?

Hatice: Agák! Távozhattok!

Beyhan: Nigar asszony...


Nigar: Én csak a korábbiakat tudom megerősíteni.

Hatice: Legalább egyszer mondj igazat, asszony! A férjedtől nem lehetett gyermeked!

Nigar: Így hittük, de Allah akaratával mégis lehet. Különválásunk után is sokszor közeledett hozzám.Nem engedtem. Elutasítottam; míg nem egyszer megesett rajta a szívem. Gondoltam, ezzel végleg lezárhatjuk. És megtörtént? Mégiscsak ő volt az uram. Valóban meg is szakadt minden köztünk. Aztán egy orvos közölte, hogy terhes vagyok. Még a palotában voltam, hát titkolnom kellett, de szégyenem miatt sem beszélhettem.
Hatice: Ibrahim ennek okán küldött a palotából el. Neki elmondtad. Miért?

Nigar: Mert  a pasában mindig megbíztam és biztosította is, hogy segít. Lásd a házat, ahol éltem.

Beyhan: Úgy a levelet mivel magyarázod? Ki írta és miért?

Nigar: Nyilvánvaló, úrnőm. Egyedül Hürrem szultánának lehetett érdeke.

Beyhan: Nem igazán értem ezt a párhuzamot. Miért lenne neki érdeke?

Nigar: Te erről nem tudsz Beyhan szultána. De amikor belerondítottam a valide által szőtt tervébe, bosszút esküdött. Személyesen megkeresett és megfenyegetett engem. Ismert, hogy uraddal rossz viszonyt ápol, így állítom, ez mind ellenem irányul és a pasa ellen.

 * Percem aga elmondja Hürremnek a fejleményeket, aki már biztos benne, hogy Nigar őt tette felelőssé mindenért.

 Hatice: Az itt elmondottakat bizonyítani is tudod, ugye?

Nigar: Igen,persze. Naszuh Efendi bizonyíthatja.

 * Hatice bezáratja Nigart.

 * Ibrahim lerohanja azt az Edirnei "kolostort", ahol szerinte a titokzatos méltóság bujkál.


Alautin: Ibrahim pasa köszöntelek. Régóta várom,hogy találkozzunk.

Ibrahim: Ki vagy te?

Alautin: Nem emlékszel rám pasa? Alautin a nevem. Az egykori fővezír Mehmet pasa elsőszülött fia vagyok.

Ibrahim: Hogyan lehetséges ez?

Alautin: brahim pasa, világunk nem kaphatott nálad nagyobb büntetést. Először visszavonultattad apámat, majd félelmedben, mert ismerhette titkod, megöletted. Ráadásul saját testvérem keze által, kit kényszerítettél.

Ibrahim: Minden szavad rágalom. Piri Mehmet pasát senki nem ölette meg. A tűzvészben veszett oda.

Alautin: Mit megint csak te okoztál pasa. Te gyújtattad fel a házunkat, mindenki tudja. Csak hallgattak, mert féltek ők is a megtorlástól. De ami ennél is nagyobb vétek, hogy országunk élén egy idegen és hitünket gyalázó ember lehet.

Ibrahim: Vigyétek őt!

 * Alautin elmondja Figani utolsó szavait,majd elvágja a saját torkát.


Ayas pasa: Ibrahim pasa még az este elindult, ahogy megjósoltad. Már nyilván hazafelé tart abban a hitben, hogy meghalt esküdt ellensége.

Iszkender Cselebi: Alaudin testvérünket tette a legvitézebb hazafiak közé emelte. Nemes ügyünk érdekében, életét áldozta. Lelkéért imádkozom. Evilági bosszúja pedig mostantól a mi dolgunk.

Ayas pasa: Méltóságos efendi. Én azt tanácsolnám, vess inkább véget ennek a gyűlölködésnek. A pasát legyőzni képtelenség. Túlságosan erős.

Iszkender Cselebi: Ibrahim pasa hatalmát az uralkodótól kapta, de már nem sokáig élvezi. Elérjük, hogy maga alatt vágja a fát a cselekedeteivel. Türelem, Ayas pasa. Közeleg a hadjáratunk ideje és vele az utolsó gaztette.

 * Iszkender Cselebi azt javasolja Rahel asszonynak, hogy ismét menjen és kérje a tartozását Mahidevran szultánától..

Hürrem: Mahidevran távozását megvétóztad. Musztafa megy szépen a szandzsákba. Mi a következő lépésed, Ibrahim? Tán a herceg trónra léptetése?

Ibrahim:Te nem változol Hürrem asszony.

Hürrem: A körülmények viszont változni fognak. Egytől egyig elbuktok. Minden csatlósoddal, összes segítőddel, hamarosan. Immár leáldozóban a tündöklés.

Mahidevran tanácsa Musztafának:

Musztafám. Itt minden palota a tiéd. Mert, noha még hercegként mész, uralkodóként térsz majd haza. Ez legyen az első, mit szem előtt tartasz. Egy birodalom szultánja leszel, mindenek ura. A szandzsák nem más, mint egy kötelező kitérő, hogy jogosult légy a trónra és oda is kerülj. Hanem óvakodj az irigyektől, ahogy az ármánytól is. Senkibe ne bízz meg vakon, még a tulajdon apádban sem. Így szabhatsz gátat kételyeidnek. Ugyanakkor legyél nagyvonalú, igazságos és megértő. Ne adj rá okot, hogy támadhassanak. Végezd jól és alázattal a rád szabott feladatot. Örvend, szeresd és tiszteld alattvalóidat. Szolgálj rá bizalmukra, hogy amikor elérkezik a te időd, melléd álljanak mind, egy emberként.

* Fatma szomorú amiatt, hogy el kell szakadjon Musztafától. Hatice azt álmodja, hogy megindul Nigárnál a szülés és fia születik, akit ő bevisz és megmutat Ibrahimnak.


Mahidevran: Egy hónapja a defterdár, Iszkender Cselebi javaslatára, miután a hadjáratra való tekintettel nem tudott pénzt kiutalni a háremnek, más módon kellett előteremtenem azt. Így hát titokban egy pénzváltóhoz fordultam és tőle kölcsönt vettem fel. Nem is egyszer. Ígéretet kaptam, hogy a kincstár fedezi majd, de a pénzeket azóta sem utalja. Mostanra az adósságom a hárem éves költségvetésének a többszörösét teszi ki.

Ibrahim: Egy pénzváltóhoz? Ha ez az uralkodó fülébe jut, neked befellegzett.

Mahidevran: Ezért jöttem hozzád, Ibrahim. Segítened kell.

Ibrahim: Már az is kiváltság, hogy itt maradhattál ebben a palotában. Erre ilyet művelsz! Tényleg megrészegített a hatalom.

Mahidevran: Musztafa miatt kellett.

Ibrahim: Ó, hogyne. Aranytányérok nélkül mégsem mehetett a szandzsákba, igaz? Elintézem. Kitől vetted fel ezt a kölcsönt?

Mahidevran: Ráhel asszonytól.

Ibrahim: Meglátom, mit tehetek és értesítelek.

Hatice: Amikor különváltál Nigartól, annak mi volt az oka?

Matrakos: Nos. Leginkább az, hogy nem lehetett gyermekünk.

Hatice: De a válást követően is jártál hozzá.

Matrakos: Igen, néha megfordultam nála, de csak, hogy lássam jól van e. Nincs e szüksége valamire.

Hatice: És viszonyotok akkor már nem volt?

Matrakos: Megbocsáss úrnőm, úgy hiszem, ez a mi magánügyünk. Miért kérdezed?

Hatice: Mert Nigar várandós. Igaz, hogy te lennél a gyermeke apja?


Forrás:www.facebook.com/muhtesemyuzyil.hun AK. @all right reserved

Forrás: Saját megjegyzések és a sorozatból leírt párbeszédek...

A jegyzet engedély nélküli felhasználása vagy forrásoldal nélküli másolása tilos!

Hírlevél

Kapcsolat

A Trivium Kiadó webáruházát, melyben számtalan izgalmas, érdekes, szórakoztató könyvre lelhet a Keleti irodalom remekein át az Üzleti könyvekig, az alábbi linken éri el:

http://triviumkiado.hu

Tudta azt, hogy közvetlenül a kiadótól való rendelés min. 20%-kal kezdvezőbb áron történik, mint a könyvesbolti teljes fogyasztói ár?

Amennyiben kérdése van, kérjük az alábbi űrlap kitöltésével keressen meg minket és kollégánk hamarosan választ küld Önnek!

Név * 
E-mail * 
Üzenet * 

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: 

Facebook